Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kasseprosjekt på Løvmeis
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kasseprosjekt på Løvmeis

Av Arnfinn Tøråsen (10.11.2014)

Løvmeisen er en sjelden fugl i Hedmark

Løvmeis ved kassa

(Opphavsrett: Arnfinn Tøråsen) Større bilde

Løvmeisen i Hedmark er en sjelden fugl, den opperere regelmessig kun i Eidskog kommune, ellers bare sporadisk i fylket.
Arten er også kravstor biotopmessig, løvskog og da gjerne sumpskog er favorittilholdstedet.
Denne biotopen er også meget begrenset i området, kun langs vassdrag finnes slike områder og Vrangselva er en nøkkelbiotop.
For å finne ut litt mer om løvmeisen ble det i 2006 satt opp 17 kasser av standard meisekasse med 32 mm hull.
Disse ble satt ut fra Skotterud og ned til svenskegrensa langs Vrangselva og mellom Nessjøen i øst til Vestmarka i vest.
Kassene ble satt opp av Vidar Lilleseth, Jonas Langbråten og undertegnede.
Av ulike årsaker ble kassene dålig fulgt opp.
I 2011 kom jeg over boka til trønderen Sigmund Haldås, 50 år blant fugler fra 1997. Der forteller hann om sine møter med bla. løvmeis
Der forteller han att løvmeisen lider under kunkuranse fra andre hulrugere og att han har funnet arten rugende i rør helt nede i 70mm
Dette fikk meg til å tenne på nytt på prosjektet. Nye kasser ble snekret, denne gang mindre med innvendige mål 70mm og 28mm hull.
Tanken er å holde kjøttmeis og svart hvit fluesnapper ute. En annen tanke var å plassere 2 kasser nære hverandre, teorien er at løvmeis- blåmeis hekker tettere enn 2 blåmeis, da vil en kasse være ledig for løvmeisen.
Ca 15 nye kasser er kommet opp etter hvert, de gamle kassene er og blitt rustet opp.
Som ventet har ikke kjøttmeis og fluesnapper hekket i de små kassene,mens blåmeis hekker villig. Svartmeis har hekket en gang.
Løvmeis hekket i 2012 med 2 par hvorav 1 i småkasse.
I 2013 hekket 4 par hvorav 2 i småkasse
I 2014 hekket 3 par alle i småkasse.
Den ene i 2013 hekket i en ordinær kasse med hullet uthakket av flaggspett til ca50mm. Prosjektet hittil viser att løvmeisen hekkersparsomt i området.Ringmerkingsgruppa i Hamar har og ett fargemerkeprosjekt på arten i området,uten att rapport foreligger såvidt jeg vet.