Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Tips oss om verneverdige fugleområder i Hordaland!

NOF avd. Hordaland vil i forbindelse med prosessen for de kommende supplerende verneplanene i Norge levere en liste over verneverdige områder i fylket til fylkesmannen. Vi tar gjerne imot dine innspill!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 07.12.2018

Miljødirektoratet ba i november fylkesmennene rundt om i landet til å komme med konkrete forslag til områder som kan være aktuelle for de kommende supplerende verneplanene i Norge. På bakgrunn av forslagene vil Miljødirektoratet legge fram et nasjonalt forslag til områder som kan være aktuelle for vern for Klima- og miljødepartementet innen sommeren 2019. Etter at beslutningen om hvilke områder som skal prioriteres videre er tatt, vil de konkrete verneplanprosessene starte opp.

NOF avd. Hordaland vil i denne forbindelse levere en liste over viktige fugleområder vi mener fortjener vern til Fylkesmannen i Hordaland før jul. Dette er en god mulighet til å gi forvaltningen konkrete forslag til områder vi mener bør vernes for ivaretakelse av fuglelivet. Dersom du har tanker om områder i Hordaland du mener trenger lovbestemt vern, tar vi gjerne med ditt forslag i vårt innspill til fylkesmannen. Vi ber om at forslag sendes til oss innen 15. desember. Innspill kan sendes til oddvar@birdlife.no.

Merk at suppleringsvernet ikke vil omfatte skogvern og marint vern, som fortsetter med egne prosesser.

Rødstilk
Benytt muligheten til å tipse NOF avd. Hordaland om verneverdige fugleområder i fylket! En liste over slike områder vil overleveres Fylkesmannen i Hordaland før jul. Kanskje kan våre innspill bidra til bedre vern av våtmarksarter som denne rødstilken? FOTO: Oddvar Heggøy