Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Fjellkalanderlerke i Ulvik - en ny art for Hordaland

Torsdag 13. mai 2021 tok Ove Erdal i Ulvik bilder av ei for ham fremmed lerke, og postet dem senere på Facebook. Det var ikke så rart at lerka var ukjent, da fuglen viste seg å komme langveis fra. Arten var ingen ringere enn ei fjellkalanderlerke – en stor sjeldenhet her til lands!

Av Frode Falkenberg og Ove Erdal

Publisert 20.05.2021

Ove var på vei hjem etter å ha vært på tur i Ulvikpollen naturreservat da han oppdaget stor aktivitet på et nypløyd jorde like ved veien. Det var mange steinskvetter på jordet, og Ove så sitt snitt til å fotografere de nyankomne trekkfuglene. Mens han fotograferte dukket det opp ei lerke bare få meter foran ham. Den fløy opp og Ove fikk knipset noen bilder da den landet like bortenfor. Fuglen virket relativt sky, og fløy etter hvert over på motsatt side av jordet og fortsatte med sitt næringssøk. Han antok først at det dreide seg om ei sanglerke, men ble i stuss da han så bildene etterpå. Fuglen hadde et uvanlig kraftig nebb for å være ei lokal lerke. Bilde ble dermed lagt ut på Facebook for å få kommentarer, og responsen lot ikke vente lenge på seg. Det var ei fjellkalanderlerke! En art som aldri før hadde blitt påvist i Vestland fylke.

Det skulle senere vise seg at fuglen faktisk hadde oppholdt seg i området i nesten en uke før Ove så den. Den 8. mai tok Geir Bjørsvik bilder av en fugl han da trodde var ei sanglerke. Når Oves bilder fra 13. mai ble publisert så Geir at dette måtte være samme fugl. Og det stemte.

Kjennetegn

Som de fleste lerkene er dette en robust bygd spurvefugl. Av størrelse er den omtrent som ei sanglerke, men kan skilles fra denne og trelerke blant annet på det kraftige nebbet. Den største forvekslingsrisikoen er riktignok kalanderlerke, som også er en ekstremt sjelden fugl i Norge. Et viktig kjennetegn for å skille de to når de sitter, er den mørke tøylen som strekker seg fra nebbrota til øyet. Hos kalanderlerke er tøyla lys. I flukt vil man enkelt se at en fjellkalanderlerke har ensartete mørke brune vinger. Hos kalanderlerke er vingenes bakkant tydelig hvit.

Trakten Ulvik

Det er ikke første gang at Ulvik får besøk av ekstremt sjeldne fugler. Områdets plassering innerst i Ulvikfjorden, med 1000 meter høye fjell mot nord, øst og vest gjør at fuglene som kommer sørfra i lav høyde flyr inn i en trakt og nærmest blir fanget innerst i fjordarmen. Nevneverdige sjeldenheter er blant annet fjellmyrløper, avosett, egretthegresilkehegre og kuhegre.

Tidligere forekomst i Norge og omegn

Fjellkalanderlerke har bare blitt funnet to ganger tidligere i Norge. Den første var en fugl som holdt seg en lengre periode i august og september på Ona utenfor Ålesund i 2000, mens den andre var på Karmøy 1. juni 2018. Fra Finland og Sverige foreligger det en håndfull observasjoner fra hvert av landene. I Danmark er den funnet én gang, mens den i Storbritannia er sett tre ganger. Den siste var i 1976! Arten hekker fra Tyrkia til Kasakhstan, mens den overvintrer fra Nordøst-Afrika til Nordvest-India.

Mer om fjellkalanderlerke (Wikipedia)

Fjellkalanderlerke
Fjellkalanderlerka i Ulvik 13. mai 2021. Funnet av denne hos oss ekstremt sjeldne fuglen var det første av arten i Vestland fylke. FOTO: Ove Erdal
Ulvik: jordet hvor fjellkalanderlerka holdt til
På dette nypløyde jordet i Nedre Lekve i Ulvik holdt fjellkalanderlerka seg i perioden fra 8. til. 13. mai 2021. FOTO: Ove Erdal