Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Vis hensyn i felt

Vi oppfordrer alle fuglekikkere til å oppføre seg fornuftig når de er på tur. Det er en selvfølge at fuglene ikke skal forstyrres i hekketiden. Gjør deg også kjent med vernebestemmelser og regler i forhold til ferdsel i naturområdene du skal besøke.

Av Michael Fredriksen

Publisert 24.05.2011

Foreningen har fått en henvendelse fra grunneieren i Kalandsviken naturreservat vedrørende uønsket ferdsel utenfor merket sti. Vi vil derfor komme med en påminning til alle om å vise respekt for vanlige regler for ferdsel. Det er ikke tillatt å gå på innmark i sommersesongen og vi som ferdes mye i naturen må vise respekt for de regler som gjelder. Det er også viktig å vise hensyn til hekkende fugler og unngå ferdsel inne i reservatet.

Vi ser dessverre altfor ofte eksempler på at vi i vår iver under utøvelsen av vår kjære hobby ikke alltid opptrer like hensynsfullt hverken i forhold til omgivelsene eller i forhold til de fuglene vi er glad i. Dette problemet har eskalert de senere år i takt med økningen av overivrige fotografer. Dette har blant annet ført til vi i dag opplever at enkelte observasjoner ikke offentliggjøres for å unngå unødige forstyrrelser for fuglene. Derfor denne lille påminningen.

Tenk over hvor du ferdes, vis hensyn når du parkerer, og ikke forstyrr fuglene unødig.

Kalandsvatnet

Sti til tårnet
I Kalandsvika er det ikke tillatt å gå utenfor stien (blå linje) når man skal se etter fugler. FOTO: Googlemaps

Kommentér nyheten