Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Nei til flyplass i naturreservat i Lofoten

Lofotens to byer Leknes og Svolvær har i dag en flyplass hver. Avinor vil legge ned disse og bygge en storflyplass i Gimsøymyrene naturresevat som ligger mellom Vestvågøy og Austvågøya. Flyplass i denne naturperlen stiller NOF Lofoten seg sterkt kritisk til.

Av NOF Lofoten

Publisert 12.03.2012

Bli med i kampen mot ødeleggelse av Gimsøymyrene på facebooksiden "Bevar Gimsøymyrene fra utbygging": http://www.facebook.com/pages/Bevar-Gims%C3%B8ymyrene-fra-utbygging/359281254095327

NOF Lofoten har skrevet følgende innlegg mot flyplass på Gimsøya til lokalavisene Lofotposten og Lofot-Tidende:

Ikke ødelegg Gimsøya med flyplass

Gimsøya innehar Lofotens største myrområde. Norsk Ornitologisk Forening – Lofoten lokallag, har hatt oppsyn med Gimsøymyrene naturreservat siden 1985, et våtmarksområde med en variert sammensetning av vegetasjon og myrtyper. På en skisse presentert i Lofotposten er flyplassen tegnet inn midt i den nordre halvdelen av naturreservatet. Her finner man blant annet et høymyrkompleks som er enestående i sitt slag i Nord-Norge.

Gimsøymyrene er i tillegg viktig for fugler. Det er en av to kjente hekkeplasser for lappspurv i Lofoten, og er også viktig for myrsnipe og sandsvale. Sangsvane har hekket her på 2000-tallet, og sannsynligvis har svømmesnipe og temmincksnipe hekket på myrene tidligere. Gimsøymyrene er et godt hekkeområde for en rekke typiske Lofot-fugler som tyvjo, småspove, heilo, blåstrupe, sivspurv, lirype og rødstilk. Flere par smålom og storlom hekker på Gimsøya.

Området rundt den planlagte flyplassen er en viktig rasteplass for trekkfugler. I midten av mai kommer store flokker med gjess i plogformasjon innover Lofoten. Opptil noen tusen kortnebbgjess raster på Gimsøya, hvor de spiser og legger opp store fettreserver for å klare reisen videre til Svalbard.

Gimsøya og Gimsøymyrene er av stor betydning for Lofotens fuglekikkere og naturfotografer. Fuglefotografering blir stadig mer populært på grunn av de store fremskrittene på fotofronten. Gimsøya og Gimsøymyrene er beskrevet i Guide til Norges fugleliv, en svært populær lokalitetsbok blant norske fugleinteresserte som reiser rundt i landet for å se og fotografere fugler.

Noe av det som gjør det så fantastisk å se på fugler i Lofoten, er den storslagne og ville naturen her. En storflyplass på Gimsøya vil ikke bare ødelegge Gimsøymyrene, men også hemme opplevelsen av å besøke andre steder på Gimsøya og ellers i området. Gimsøymyrene betyr svært mye for alle oss naturinteresserte som bor i Lofoten. Ikke ødelegg denne fantastiske plassen!

Styret i Norsk Ornitologisk Forening – Lofoten lokallag v/Johan Sirnes

Smålom
Flere par smålom og storlom hekker på Gimsøya FOTO: Harald Våge
Gimsøymyrene
Gimsøymyrene er Lofotens største myrområde FOTO: Eric Fokke
Lappspurv
Lappspurv på Gimsøymyrene, ett av kun to steder den hekker i Lofoten FOTO: Harald Våge
Gimsøymyrene
Gimsøya blir ofte besøkt av naturfotografer FOTO: Oona Torgersen
Kortnebbgjess
Opptil noen tusen kortnebbgjess spiser seg opp på Gimsøya om våren for å klare reisen videre til Svalbard FOTO: Eric Fokke
Blåstrupe
Blåstrupen er en av mange typiske Lofot-fugler som hekker på Gimsøymyrene FOTO: Eric Fokke

Kommentér nyheten