Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Måsepolitiet i Laukvik

Magnus Bjørkli, Max Nathaniel Kjelsberg Gullaksen, og Nicolai Antonijo Jensen, brukte atter en gang våren og sommeren 2020 til å se etter at måsene i Laukvik og omegn (Vågan) har det bra. Nå ser de frem til en ny sommer, kanskje med forsterket bakkestyrke.

Av Hege Pettersen

Publisert 17.03.2021

De beskytter måsene som hekker i nærheten av folk. Det gjør de ved å overvåke reirplasser, og spre informasjon og gode holdninger om fuglenes rettigheter. De lærer barn, unge (og voksne!) å ha respekt for hekkende fugler. Noen voksne tror fremdeles at de bare kan fjerne reir og egg de ikke vil ha på eiendommen sin.

Måsepolitiet vet at måsene kan hekke mange ganger gjennom livet fordi de lever 10-15 år, noen ganger enda lengre. De forteller til alle at måsen har rett til å hekke hvor den vil, og det er det ikke alle som vet!

Det er strengt forbudt i Norge å ødelegge for hekkende fiskemåse/småmåse. Arten er rødlistet og nær truet som art. Måsepolitiet holder seg ganske oppdatert på lover og regler, og vet at folk i Norge har fått høye bøter og fengselsstraff for hærverk mot disse fuglene.

Måsepolitiet vet at det ikke fins slemme måser, bare måser som veldig gjerne vil beskytte egg og unger.

Måsepolitiet har eksistert i fire-fem år, med ulike konstabler i alderen 10-13 år. Initiativtaker er Hege Pettersen.

Til sammen har konstablene reddet mange måsunger gjennom årene. En viktig jobb! Sommeren 2020 fikk til og med et måsepar frem tre unger i reiret som de hadde bygget to-tre meter unna fotballspillingen ved butikken i Laukvik. Måsene ble etter hvert vant med både folk og fotballer!

Vil du lese mer om hvordan du kan bli venn med fuglene rundt deg, og øke den gjensidige trivselen? Se NOFs guide til bedre naboskap, med informasjon om lovverket. 

Måsepoliti
Måsepolitiet i Laukvik følger med! FOTO: Hege Pettersen