Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte NOF avdeling Rogaland 2019

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland arrangeres på Mostun (Inge Steenslands hus) i Stavanger fredag 29. mars kl 18:30. Etter den formelle delen av årsmøtet vil Roar Solheim holde foredrag: Farger av grått – lappugla, barskogens bortgjemte skygge. Roar Solheim er forsker (førstekonservator i zoologi) ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med mange forskjellige ugler.

Av Steinar Eldøy

Publisert 03.03.2019

Sakliste for årsmøtet

 Godkjenning av innkalling til årsmøte

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Årsberetning
 3. Regnskap
 4. Valg

  Valgkomiteen har bestått av Morten Tjemsland (leder), Rune Edvardsen og Elisabeth Årsnes). Komiteen har følgende forslag til valg av medlemmer i styret:

  Steinar Eldøy, leder, gjenvalg for 1 år 

  Sveinung Hobberstad, styremedlem (og kasserer), gjenvalg for 2 år
  Ståle Harald Opedal, styremedlem (ny), velges for 2 år

  Odd Einar Svendsen, varamedlem, gjenvalg for 1 år
  Kjetil Vevatn, varamedlem, gjenvalg for 1 år

  Ingvald Ekeland, John Grønning og Øyvind Nyvoll Larsen er alle styremedlemmer med 1 år igjen av sin valgperiode, og er ikke på valg.

  Styret vil legge fram forslag om kandidater til valgkomité og revisor.

Etter den formelle delen av årsmøtet vil Roar Solheim holde foredrag: Farger av grått – lappugla, barskogens bortgjemte skygge.  Roar Solheim er forsker (førstekonservator i zoologi) ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med mange forskjellige ugler.

Kvelden avsluttes med sosialt samvær.

Inge Steenslands hus, Mostun