Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Innkalling til årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2020

På grunn av koronasituasjonen måtte årsmøtet i NOF avdeling Rogaland utsettes i vår. Det innkalles nå til årsmøte på Mostun (Inge Steenslands hus) tirsdag 20. oktober 2020 kl 18:30.

Av Steinar Eldøy

Publisert 28.09.2020

Sakliste for årsmøtet

Godkjenning av innkalling til årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling til årsmøte
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkommet medlemsforslag
  Yngvar Bokn Johnsen har satt fram følgende forslag til vedtak for behandling på årsmøtet: "Det innføres en økonomisk kompensasjon til redaksjonen for Falco fra 2021. Styret beslutter størrelsen på kompensasjonen og om flere enn redaktøren skal kompenseres." Forslaget begrunnes med at med at redaksjonen av Falco i 50 år har blitt basert på frivilling innsats, at det er vanskelig å tro at dette kan fortsette veldig lenge, og at arbeidet bør belønnes med et årlig beløp som en belønning og motivasjon.
  Styret har ikke hatt mulighet til å diskutere forslaget. Det reiser prinsipielle spørsmål i forhold til godtgjørelse for annet frivillig arbeid i foreningen som det vil være naturlig å vurdere. Styret vil legge sin vurdering og innstilling til vedak .
 6. Valg
  Valgkomiteen har bestått av Morten Tjemsland (leder), Rune Edvardsen og Elisabeth Årsnes. Komiteen har følgende forslag til valg av medlemmer i styret:

  Steinar Eldøy, leder, gjenvalg for 1 år*

  Ingvald Ekeland, styremedlem (og sekretær), gjenvalg for 2 år**
  John Grønning, styremedlem, gjenvalg for 2 år**
  Odd Einar Svendsen, styremedlem, velges for 2 år**

  Øyvind Nyvold Larsen (nåværende styremedlem) varamedlem for 1 år*
  Njål Sølvberg (ny) varamedlem for 1 år*

  * 1 år = fram til årsmøtet i 2021, ** 2 år = fram til årsmøtet i 2022

  Sveinung Hobberstad (kasserer) og Ståle Harald Opedal (naturvernkontakt) er er ikke på valg før årsmøtet i 2021.

  Styret har følgende forslag til valgkomite: Rune Edvardsen (gjenvalg), Torborg Berge (ny) og Bjør-Tore Rekve Seim (ny).

  Styret foreslår gjenvalg av Morten Tjemsland som revisor.


  Presentasjon og diskusjon om naturvernarbeidet i NOF avd. Rogaland
  Etter årsmøtet vil Ståle Opedal, fylkesavdelingens naturvernkontakt, gi en presentasjon av naturvernarbeidet i NOF avd. Rogaland - litt om hva vi har jobbet, hvordan dette er gjort, og litt om prioriteringer videre framover. Vi håper det kan være en god innledning til diskusjon omkring temaet.
Inge Steenslands hus
Årsmelding 2019
Årsmelding 2019 Last ned (PDF)
Regnskap - Resultat 2019
Regnskap 2019 -Resultat Last ned (PDF)
Regnskap - Balanse 2019
Regnskap - Balanse 2019 Last ned (PDF)