Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2022

Koronasituasjonen gjorde det fremdeles noe usikkert mht å arrangere årsmøtet i første kvartal i år, men når samfunnet nå er normalisert planlegger vi å avvikle årsmøtet i NOF avdeling Rogaland fredag 10. juni kl 18:30 på Kvassheim fyr.

Av Steinar Eldøy

Publisert 20.05.2022

Sakliste for årsmøtet

1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2021 

4. Regnskap for 2021

5. Valg 

Følgende styremedlemmer er på valg:

Leder: Steinar Eldøy (leder skal velges for ett år)
Styremedlemmer: Ingvald Ekeland, John Grønning og Odd Einar Svendsen (styremedlemmer velges for to år)
Varamedlemmer: Ståle Harald Opedal og Njål Sølvberg (varamedlemmer velges for ett år)
Ingvald Ekeland, John Grønning og Odd Einar Svendsen har bekreftet at de er villige til å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen (Rune Edvardsen, Torborg Berge og Bjørn-Tore Rekve Seim) har i sitt arbeid forsøkt å sette sammen et styre som gjenspeiler medlemsmassen bedre enn det dagens styre gjør, både med tanke på kjønn, alder og geografisk tilhørighet, og har kommet med følgende innstilling:

Steinar Eldøy- leder - velges for ett år

Odd Einar Svendsen - styremedlem - velges for to år
John Grønning- styremedlem - velges for to år
Laila Helland Folgerød - styremedlem - velges for to år

Renate Berg - varamedlem - velges for ett år
Hogne Mæle Skår - velges for ett år

I henhold til vedtektene skal styret foreslå revisor og medlemmer til valgkomiteen. Samtlige medlemmer i dagens valgkomite har sagt seg villige til å fortsette en periode til. Det samme gjelder revisror. Styret foreslår at alle gjenvelges:

Rune Edvardsen, Torborg Berge og Bjørn-Tore Rekve Seim gjenvelges som medlemmer i valgkomiteen for ett år.

Morten Tjemsland gjenvelges som revisor for ett år.

6. Orientering om spørsmålet om foreningens navn og det som skjedde på siste årsmøte i hovedforeningen i Fevik.

Etter selve årsmøtet legger vi opp til en ekskursjon (nattsangertur).

Dokumenter:

Årsmelding 2021 for NOF avd. Rogaland

Naturvernsaker 2021 NOF avd. Rogaland

Resultat 2021 NOF avd. Rogaland

Resultat prosjektfordelt 2021 NOF avd. Rogaland

Balanse 2021 NOF avd. Rogaland