Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Årsmøte i NOF avdeling Rogaland 2023

Det innkalles til årsmøte i NOF avdeling Rogaland onsdag 8. mars 2023. Møtet vil finne sted på Mostun i Inge Stenslands hus (i Stavanger), og starter kl. 18:30.

Publisert 15.02.2023

Sakliste for årsmøtet

1. Godkjenning av årsmøteinnkallingen

2. Valg av møteleder og referent

3. Årsmelding for 2022 

4. Regnskap for 2022 

5. Valg 

Følgende styremedlemmer er på valg:

Leder: Steinar Eldøy (leder skal velges for ett år)
Styremedlemmer: Sveinung Hobberstad og Øyvind Gjerde (styremedlemmer velges for to år)
Varamedlemmer: Renate Berg og Hogne Mæle Skår (varamedlemmer velges for ett år)

Valgkomiteen (Rune Edvardsen, Torborg Berge og Bjørn-Tore Rekve Seim) innstilller på gjenvalg:

Steinar Eldøy- leder - velges for ett år

Sveinung Hobberstad - styremedlem - velges for to år
Øyvind Gjerde - styremedlem - velges for to år

Renate Berg - varamedlem - velges for ett år
Hogne Mæle Skår - velges for ett år

 

Odd Einar Svendsen - styremedlem - er ikke på valg
John Grønning - styremedlem - er ikke på valg
Laila Helland Folgerø - styremedlem - er ikke på valg

 

I henhold til vedtektene skal styret foreslå revisor og medlemmer til valgkomiteen, og de velges alle for ett år om gangen. Valgkomiteen har bestått av Bjørn-Tore Rekve Seim, Torborg Berge og Rune Edvardsen, og Morten Tjemsland har vært revisor. De har alle bekreftet at de er villige til å la seg gjenvelge for ett år.

6. Orientering om spørsmålet om forslag fylkesavdelingen har fremmet for det kommende årsmøtet i BirdLife Norge

 
Etter den formelle delen av årsmøtet vil Nina Dehnhard holde et foredrag om sjøfugl: Sjøfuglarbeid i Rogaland sett i et større nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Nina er sjøfuglforsker og er ansatt i NINA i Trondheim.