Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Styret i Trondheim lokallag i 2023

Torsdag 16. februar 2023 hadde Trondheim lokallag årsmøtet. Etter årsmøtet sitter følgende personer i styret:

Av BirdLife Trondheim

Publisert 24.02.2023

Tillitsvalgte:
Leder: Kjell Stokke - Gjenvalgt for 1 år - Tlf: 95231543
Nestleder: Wictor Wahlberg - Ikke på valg - Tlf: 93200089
Sekretær: Gudrun Engan Tronsaune - Ikke på valg - Tlf: 91761193
Styremedlem: Vegard Erik Hansen - Gjenvalgt for 2 år - Tlf: 445631373
Styremedlem: Elfrid Lund - Gjenvalgt for 2 år - Tlf: 98619265
Styremedlem: Kari Johanne Aglen Johansen - Valgt for 1 år - Tlf: 90786151
Varamedlem: Stian Gjevik - Valgt for 2 år - Tlf: 99484757
Varamedlem: Torstein Rognes - Valgt for 1 år - Tlf: 90597904
Kjell Stokke er også kasserer

Revisor: Rolf Jensås - Gjenvalgt for 2 år - Tlf: 90920899

Valgkomité
Terje O Nordvik - Ikke på valg - Tlf: 90794772
Håkon Lasse Leira - Gjenvalgt for 2 år - Tlf: 91847971

Prosjektansvarlige:

Wictor Wahlberg er kontaktperson for Falkeklubben

Vegard Erik Hansen er kontaktperson for Leinøra fuglestasjon

Håkon Lasse Leira er kontaktperson for Dagturgruppa.


Lokallagsinformasjon: 

Lokallagets e-postadresse er trondheim@birdlife.no.

Facebook gruppenavn er Birdlife Norge Trondheim lokallag.

Trondheim lokallag er meldt inn i Norsk Tippings Grasrotandel

Trondheim lokallags Vippsnummer er 715933

Trondheim lokallags bankkontonummer er 0540.16.54382

Trondheim lokallag har organisasjonsnummer 919006579


Logo Trondheim
FOTO: BirdLife Norge