Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Opprop brushane

Brushane var årets fugl i 2009, og NOF jobber nå med å sammenstille dataene som har kommet inn. I den forbindelse oppfordres alle som har observasjoner av brushane fra de to siste årene, til å rapportere disse nå! Forekomsten fra 2009 vil bli oppsummert i en artikkel i Vår Fuglefauna.

Av Andreas Winnem

Publisert 17.09.2010

Utgangspunktet for artikkelen vil være det som er lagt inn i Artsobservasjoner. Hvis det er noen som har observasjoner som ikke er lagt inn der, så gi gjerne tilbakemelding om dette til Ingar J. Øien på mailadresse ingar@birdlife.no (ikke bare legg dem inn i Artsobservasjoner uten å gi beskjed, da blir de ikke med i oppsummeringen). For 2009 er det interessant med alle observasjoner av arten, men særlig fra spillplasser. For spillplasser er det også interessant med suppleringer om nye lokaliteter fra 2010, med antall fugler på leiken. Spillplasser vil ikke bli publisert med nøyaktige stedsangivelser men vil i stedet bli presentert kommunevis.

Kommentarer til nyheten (1)