Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Referat fra møte i LRSK Vest-Agder 19. januar 2015
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Referat fra møte i LRSK Vest-Agder 19. januar 2015

Av Knut Olsen (30.01.2015)

Formålet med dette møtet var ikke å behandle innkommende saker, men å samordne måten vi jobber på. Vi har et relativt stort etterslep på rapporteringsarter og mange observasjoner som det ikke har kommet inn beskrivelser på. I en del tilfeller er det ikke snakk om spesielt sjeldne arter, men om vanlige arter på steder og til tidspunkter som ligger til dels langt utenfor normalen. Det ble diskutert hvordan vi skal håndtere dette. Rapporteringsmalen ble også gjennomgått og denne ble kortet ned noe, vi er imidlertid forpliktet til å følge NFKFs rapporteringsliste. Med over 180.000 observasjoner bare fra 2014 måtte vi ta grep for å redusere arbeidsmengden.

Tyrkerdue Brekne 13-4-2008

Tyrkerdua er en av artene som nå er tatt bort fra LRSK Vest-Agders rapporteringsliste. Vi ønsker fremdeles at alle observasjoner av tyrkerdue blir rapportert på AO, men LRSK vil i fremtiden kun kvalitetssikre (tagge) funn av mer enn 25 individer og funn fra fjellet. (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

Alle observatører oppfordres til å gå gjennom sine restanselister og sende inn beskrivelser der dette er påkrevd. Vi ber også om at de observasjonene som er tagget med ufullstendig rapportering sees kritisk på av den enkelte og at disse kompletteres (evt. beskrives) der dette er mulig.

Vi vil også minne om premissene for bruk av artsobservasjoner, sitat fra forsiden på Rapportsystemet for fugler: "Observasjonene i rapportsystemet skal være primærdata. Det vil si enkeltobservasjoner av en eller flere individer som observeres ved et tilfelle på en lokalitet. Et unntak er dagssummer av trekkende fugler ved en lokalitet."

Dette er grunnen til at vi har valgt å tagge observasjoner fra såkalte "samlelokaliteter" som "Ufullstendig rapportering"

Referat fra møtet er vedlagt.

Les møtereferatet (PDF)