Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

God jul og Godt nytt år fra NOF

Vi avslutter snart et fugleår der NOF som vanlig har håndtert mange utfordrende fuglevernoppgaver. Vi jobber aktivt for å beskytte norsk natur, spre kunnskap om fugler og ikke minst naturglede. Som medlem i NOF er du svært viktig. Vi ønsker imidlertid å bli flere – og nettopp du kan nok hjelpe oss med det.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 22.12.2017

Året 2017 var et nytt spennende og utfordrende år for oss som jobber med fugler og fuglevern. Rett før jul kom gladmeldingen fra Miljødirektoratet om at det ikke lenger vil bli tillatt å sette ut tamme stokkender til jaktformål. Dette er en sak NOF har viet mye oppmerksomhet, og vi er glade for at vi nådde fram med våre synspunkter. Vi har i to år jobbet for å stanse utsettingen. Våre argumenter har vært grundige, og det har vært uforståelig for NOF at Miljødirektoratet har gitt tillatelser. Gjennom underskriftskampanje og mediaoppmerksomhet la vi press på forvaltningen, slik at de nå har snudd i saken. Et nytt og godt eksempel på at engasjement nytter!

Det er mange ressurspersoner i NOF som i 2017 har utført et nitidig arbeid i små og store saker som omhandler naturareal, der kunnskapen vår om det lokale fuglelivet gir vesentlige bidrag. Samtidig som vi hanskes med disse sakene, jobber vi også mer proaktivt på nasjonalt nivå, bl.a. med å stanse nydyrkingen av myr, opprettholde et fuglevennlig jordbruk og følge opp verneprosesser som går alt for tregt.

Viktige fugleområder (IBA-områder) er «supernatur» som trenger spesiell oppmerksomhet på grunn av sin betydning for naturmangfoldet. Til tross for at mange av IBA-områdene er verneområder, så er flere av dem i en kritisk situasjon. Flere av sjøfuglkoloniene opplever synkende fuglebestander, men også vernet og uvernet våtmark er utsatt. Tanamunningen, Straume våtmarkssystem, Leknes våtmarkssystem og Vorma er blant områdene vi har jobbet for å beskytte mot det offentliges planer og tillatelser i år. NOF vil styrke overvåkingen av IBA-områdene framover gjennom et nettverk av IBA-voktere. Informasjon til allmennheten er viktig, NOF har i løpet av året satt opp mange informasjonsskilter i IBA-områdene, et arbeid som vi tar sikte på skal fortsette i årene som kommer.

NOF dreier seg om mer enn naturvernsaker. Vi må ikke glemme gledene av naturopplevelser og det å kose seg med fuglekikking. I vinter må vi alle finne slike opplevelser både på fuglebrettet og ute i naturen. Det er nå godt etablert at fuglekikking gir positive helse-effekter! Kanskje vi alle kan ha et nyttårsforsett i å engasjere oss mer i våre lokallag og fylkesavdelinger og det medlemstilbudet de kan by på. Ta gjerne med deg noen nykommere på fugletur og medlemsmøter. Norsk natur trenger alle støttespillere – og vi må bli flere som tar vare på naturen.

Meld deg inn i Norsk Ornitologisk Forening her

Med ønske om en God jul og et Godt nytt år!

Vennlig hilsen
Norsk Ornitologisk Forening

Dompap
Hverdagslige naturopplevelser må man ikke glemme selv om utfordringene i naturvernsaker synes store. Ta med deg familie og venner i jula og kikk på fugler. Dompapen er vel julefuglen framfor noen! FOTO: Thor Østbye
Stokkand
Det er ville stokkender som bør få fly fritt i norsk natur. NOF har nylig fått medhold i at tamme stokkender ikke skal settes ut til jaktformål. FOTO: Gunnar Numme