Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dine forslag er ønsket: Hvem bør få NOFs priser for 2021?

Hvem bør bli Årets Fossekall, og hvem bør få Fuglevernprisen i 2021? Prisene skal deles ut på NOFs årsmøte 9. oktober, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. september. NOF ønsker å hedre de som gjør en særskilt innsats for foreningen og fuglevernet!

Av Magne Myklebust

Publisert 17.06.2021

NOF skal etter planen dele ut prisene Årets Fossekall og Fuglevernprisen på foreningens årsmøte på Værnes utenfor Trondheim lørdag 9. oktober. Vi delte ut prisene for første gang på årsmøtet i Tønsberg i 2015. Utdelingen av prisene for 2020 ble utsatt grunnet koronapandemien, men i mai ble prisvinnerne hedret. Ivar Sleveland fra NOF Dalane lokallag ble Årets Fossekall 2020, og mottok prisen fra NOFs styreleder Michael Fredriksen. Ivar fikk prisen fordi han gjennom mange år har nedlagt en ekstraordinær innsats for NOF i hjemfylket Rogaland. Han har vært lederen og drivkraften i NOF Dalane lokallag helt siden det ble stiftet i 1986.

Fuglevernprisen 2020 gikk til Helge Grønlien, og han mottok prisen fra NOFs nestleder Maria Stenklev. Grønlien får prisen for sitt lange virke med å pleie og slippe fri skadde rovfugler og ugler. Suksessraten hans er svært god. I Norge har vi ingen «offisielle» mottak for skadd fugl og vilt slik man har i enkelte andre land, og uten Helge hadde det ikke vært noen som kunne tatt imot disse skadde fuglene som NOFs medlemmer og andre i Innlandet får melding om.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er NOF veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sin innsats og sine ressurser.

Årets Fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

NOFs fylkesavdelinger og lokallag oppfordres til å foreslå sine egne prosjekter til denne prisen hvis de mener de faller inn under kriteriene. Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisen er på kr 30 000 for 2021.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker at alle gode forslag til kandidater sendes inn. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en utfyllende begrunnelse for forslaget, gjerne supplert med resultater som er oppnådd. Forslag til kandidater sendes til NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken på e-post kjetil@birdlife.no, merkes med «Årets Fossekall» eller «Fuglevernprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Alle forslag vil bli forelagt NOFs sentralstyre, som velger ut vinnerne. Prisen planlegges delt ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og eventuelt sende inn ditt forslag til oss innen 1. september!

Fuglekassesnekring Villmarksmessa 2006
Fuglekassesnekring er ett av mange tiltak som man kan gjennomføre for å skape interesse for fugler. Kjenner du noen som har gjort en særlig innsats for NOF innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift? Da er vi interessert i å høre fra deg med ditt forslag innen 1. september. FOTO: Jan Erik Heggelund
Vipe
Fuglevernprisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Prosjekter som skal ta vare på vipa (bildet) har vært vinnere tidligere år. Har du et forslag på hvem som bør motta Fuglevernprisen 2021? FOTO: Ingar Jostein Øien