Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Norgeslisten oppdatert iht. IOC World Bird List

Den offisielle listen over fugler påtruffet i Norge er oppdatert med revidert systematikk og taksonomi iht. IOC World Bird List versjon 11.2. I tillegg er småskrikørn lagt til listen etter at et funn fra 2010 er godkjent som landets første tilstrekkelig dokumenterte funn.

Av Tor Olsen

Publisert 09.08.2021

Den siste oppdateringen fra IOC inneholdt ingen splittinger eller sammenslåinger av arter som var relevante for norgeslisten. Den mest iøynefallende endringen er på slektsnivå, der toppskarv flyttes fra slekten Phalacrocorax til den nye slekten Gulosus. Nytt vitenskapelig navn for arten blir nå Gulosus aristotelis.

Den eneste andre endringen på slektsnivå er at slekten Oceanodroma ikke lenger anerkjennes. Det medfører japanstormsvale og stormsvale flyttes til samme slekt som havsvale, og får vitenskapelig navn hhv. Hydrobates monorhis og H. leucorhous.

Den nye IOC-listen omfatter også endringer i systematisk rekkefølge innad i fasan-, svale-, troste- og spurvefamiliene. I tillegg anses tyrkerdue nå som en monotypisk art etter at Streptopelia xanthocycla (har ikke fått norsk navn enda) er skilt ut som en egen art.

De tidligere annonserte endringene i kategorisering er også implementert som del av denne oppdateringen av Norgeslisten.

Med disse endringene er 522 arter (kat. A–C), inkludert tre ubestemte taksoner, dokumentert påtruffet i Norge. Artene er fordelt på kategorier som følgende:

  • kategori A (påtruffet fra og med 1950):             509 arter
  • kategori B (påtruffet før 1950):                            8 arter
  • kategori C (påtruffet som utsatt/forvillet):             5 arter

Norgeslisten kan lastes ned som et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn. For de mer regulært forekommende artene på NSKFs rapporterings-liste inneholder excel-arket statistikk og histogrammer som viser sesongvis, årsvis og geografisk fordeling av funnene.

Her finner du norgeslisten

Toppskarv
Toppskarv har blitt flyttet til en ny slekt og har nå fått vitenskapelig navn Gulosus aristotelis. FOTO: Tor Olsen
Svarttrost
Den systematiske rekkefølgen innad i trostefamilien er stokket rundt på. Ny kunnskap viser f.eks. at svarttrost (bildet) og ringtrost ikke er hverandres nærmeste slektninger slik tidligere antatt. FOTO: Tor Olsen