Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tor Olsen - først til 50 000!

I de tusener av notatbøker som ligger i skuffer og skap hjemme hos NOFs medlemmer befinner det seg et unikt materiale som fortjener en bedre skjebne enn å støve ned. Man kan for eksempel gjøre som Tor Olsen – legge inn store mengder data i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner!

Av Magne Myklebust

Publisert 17.12.2008

Etter lanseringen i mai i år har rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner fått en stor oppslutning i NOFs medlemsmasse. NOF synes det er svært gledelig å registrere hvilken interesse det etterhvert har blitt for Artsobservasjoner, og vi noterer med glede en stigende interesse for rapporteringsverktøyet også i naturforvaltningen. Bak suksessen til Artsobservasjoner står det ildsjeler og idealister i de frivillige organisasjonene, og vi kan naturligvis ikke la være å nevne at i skrivende stund utgjør fugleobservasjonene 79.75% av samtlige observasjoner som er lagt inn. NOFs bidrag til Artsobservasjoner er gedigent, og det har vi oppnådd gjennom ildsjeler som listerværingen Tor Olsen. Han ble i begynnelsen av desember 2008 den første til å legge inn 50 000 fugleobservasjoner i rapporteringsverktøyet! For de mange av oss som har benyttet systemet så er vi klar over hvilket enormt arbeid det er å legge inn så store mengder data. Tor sier til NOF at han utelukkende bruker Excelimport-funksjonen til å legge inn sine data, noe som absolutt anbefales ved innlegging av store datamengder. Tors innlagte observasjon nr. 50 000 var for øvrig fem grønnsisik fra Lebeltet ved Lista fyr, Farsund 27.6.2003.

Tor er født i 1979 i Farsund, og er bosatt i Stavanger. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og jobber i Nordsjøen. Lange kvelder offshore brukes gjerne til å legge inn data i Artsobservasjoner.  Han har vært aktiv fuglekikker fra han var smågutt og er en ivrig ringmerker. Olsen sitter i styret for Lista fuglestasjon og er medlem i den nasjonale sjeldenhetskomiteen (NSKF).

Tor forteller at hans primære drivkraft til å legge inn sine observasjoner er at den samlede kunnskapen om fuglefaunaen på de ulike lokalitetene vil være et unikt utgangspunkt for en bedre forvaltning av norsk natur. Sekundært er innlegging i Artsobservasjoner en god måte å ta backup av egne data på. Han nevner at det er stigende oppslutning om rapporteringsverktøyet i Rogaland og Vest-Agder, de to mest fuglerike fylkene i Norge. Tor poengterer at Artsobservasjoner til tross for sin fortreffelighet ikke kan erstatte standardiserte tellinger og standardisert fangst i forvaltningsøyemed.

Det vil imidlertid komme mye mer data fra Tor Olsen! Han nevner at han har jobbet seg tilbake til år 2003 i sin innlegging av data, men at det for hans del foreligger grundige notater i tallrike notatbøker helt tilbake til 1990. Han estimerer antallet observasjoner til å være om lag 200 000 gjennom sin karriere som ornitolog. Slike store datasett finnes det nok også flere av rundt omkring i landet, men ingen har kommet så langt som Tor i innleggingen av data. For mange av NOFs medlemmer vil nok den mørke årstid gi anledninger til å legge inn data i Artsobservasjoner, og vi kan ikke få presisert nok at gamle notatbøker inneholder store datamengder som er av stor interesse for Artsobservasjoner. For de av oss som ønsker at våre fugleobservasjoner skal ha en nytteverdi i forvaltningen av norsk natur er det bare en ting å gjøre – følge Tor Olsens gode eksempel!

Tor Olsen
Tor Olsen studerer krykkjer på Store Ekkerøy i Finnmark 27.6.2006. Det er nærmest unødvendig å nevne at observasjonen ligger inne i Artsobservasjoner... FOTO: Knut S. Olsen
Tor Olsen ringmerker østsanger
Tor Olsen ringmerker en østsanger på Lista fyr 19. august i år. FOTO: Vegard Bunes

Kommentarer til nyheten (3)