Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF avd. Rogaland med samling på Jæren

NOF avd. Rogaland arrangerte nylig en samling på Kvassheim, Jæren. Hensikten med samlingen var først og fremst at de som har ulike verv i foreningen skulle bli bedre kjent, og få bedre innblikk i de ulike aktivitetene i foreningen. Sentralt var også diskusjonen om hvilke mål og planer en fylkesavdeling bør ha.

Av Steinar Eldøy

Publisert 23.12.2008

Seminaret ble arrangert 28.-30. november, og blant de tema det var lagt opp til å diskutere var møter og ekskursjoner og andre aktiviteter i lokallagene, lokaltidsskriftet Falco, hjemmeside(r), prosjekter, LRSK, ringmerking, rekruttering, fuglevern, observasjonshytter, fugletårn, turstier og andre tiltak for å tilrettelegge for bedre muligheter til å se på fugl. Dessuten diskuterte man ekstern informasjon, PR, medier og engasjement i fuglevern og forskjellige høringssaker. Som grunnlag for dette var det lagt opp til en rekke presentasjoner både av folk i foreningen og eksterne.

Fra NOF sentralt deltok den nye generalsekretæren Kjetil Aa. Solbakken. I sitt innlegg om NOF sentralt trakk han fram noen av de overordnede målene for NOF:

•    Levedyktige bestander av alle norske fuglearter
•    Økt oppmerksomhet om fugl i befolkningen
•    Økt kunnskap om norsk fuglefauna
•    Vesentlig økning av antall medlemmer = økt gjennomslagskraft
•    Felles kontingent og medlemskap for alle nivåer i NOF?

Videre forklarte han oppbyggingen av organisasjonen, sekretariatet og oppgaven de arbeider med, prosjektvirksomheten til NOF sentralt, de ulike tidsskriftene og medlemsbladene (Vår Fuglefauna, Ornis Norvegica og Fuglevennen) samt foreningens hjemmeside. Når det gjelder hjemmeside lovte han også at NOF sentralt skulle hjelpe til med å få til et opplegg som kunne benyttes av lokalavdelingene.

Kjell Mjølsnes orienterte om arbeidet til LRSK i Rogaland, og om den databasen de har etablert for fugleobservasjoner i fylket. LRSK har prioritert arbeidet med å få ferdige årsrapportene og få dem trykket i Falco, og regner med at etterslepet skal tas inn ved at de lager en fellesrapport for 2005 og 2006 neste år. Den databasen som er etablert vil være tilgjengelig for alle som måtte ønske det. Etter at NOF sentralt har inngått samarbeid med Artsdatabanken, og rapporteringssystemet for artsobservasjoner basert på det svenske systemet «Svalan» er kommet på plass, regnes det også med at arbeidet til LRSK i Rogaland vil kunne bli lettere. Kjetil Solbakken fortsatte med å orientere litt mer om samarbeidet med Artsdatabanken. NOF fikk tilbud om å få en kopi av de svenske systemet «Svalan» og vedtok å takke ja til dette, og gå inn i et samarbeid med Artsdatabanken for å få til en webside for å registrere og administrere fugleobservasjoner i Norge. Systemet virker slik at fugleobservasjoner som legges inn umiddelbart gjøres tilgjengelige som GIS data (Geografisk Informasjons System). Systemet ble en umiddelbar suksess, og det er siden det ble etablert nå i år blitt lagt inn mer enn 1 million artsobservasjoner, hvorav 800.000 er fugleobservasjoner. Systemet er laget slik at arter som skal rapporteres og godkjennes av LRSK og den nasjonale sjeldenhetskomiteen (NSKF) kan rapporteres direkte i systemet, og behandlingen i LRSK og NSKF kan skje gjennom systemet. Det forventes også å ha et stort potensial for bruk i forvaltningen og som grunnlag for fuglevern. Kjetil Solbakken avsluttet med sterkt å oppfordre til å legge fugleobservasjoner inn i systemet – alt bør legges inn. Også eldre observasjoner kan legges inn i systemet.

Det ble diskutert en rekke andre temaer på seminaret. Fullstendig referat finnes her.

Kjetil Aadne Solbakken
NOFs nye generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken orienterte om NOF sentralt på møtet, og la spesiell vekt på betydningen av å bruke rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. FOTO: Jan Kåre Ness
Kjell Ruud Mjølsnes
Kjell Ruud Mjølsnes og LRSK-Rogaland legger ned en stor innsats med å lage årsrapportene, som nok er de mest fyldige LRSK-bidragene i hele organisasjonen. Snart er et etterslep tatt inn på rapportfronten, og det forventes at Artsobservasjoner vil gjøre jobben mye enklere for LRSK'ene i Norge. FOTO: Jan Kåre Ness

Kommentér nyheten