Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Etterlysning: Bilder av døde, våte sjøfugler

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er i gang med en kartlegging av utilsiktet fangst av sjøfugl i norske fiskerier. Det skal utarbeides bestemmelsesark til identifikasjon av døde sjøfugler. I den forbindelse ønskes bilder av døde, våte sjøfugler, enten de er omkommet i fiskeredskap eller ikke.

Av Signe Chr. Dalsgaard

Publisert 22.01.2009

Utilsiktet fangst av sjøfugl i fiskeredskaper er et velkjent problem. Verden over drepes hvert år hundretusener av sjøfugler i ulike fiskeredskaper. De mest alvorlige konsekvensene er dokumentert i kjølvannet av linefiske i sørlige farvann, men linefiske er sannsynligvis også en alvorlig trussel for flere arter stormfugler i europeiske farvann, spesielt i Middelhavet.

Med hederlig unntak av linefiske hvor det er utført norske studier, er kunnskapen om bifangst av sjøfugler i norske havområder imidlertid svært mangelfull. Kunnskapen vi har er i stor grad av anekdotisk og episodisk karakter, eller basert på enkle analyser av rapporterte dødsårsaker for gjenfunn av ringmerkede fugler. Den nærmest fullstendige mangel på faktiske data for norske kyst- og havområder gjør det fortsatt umulig å estimere problemets omfang i disse farvannene med noen grad av pålitelighet. Det er dermed også svært vanskelig å vurdere om dette kan være en betydelig dødelighetsfaktor for enkelte bestander av norske sjøfugler.

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning har derfor NINA startet et prosjekt for å kartlegge omfanget av utilsiktet fangst av sjøfugl i fiskeredskaper. Første fase blir en spørreundersøkelse rettet mot de norske yrkesfiskere. Til bruk i forbindelse med intervjuer av yrkesfiskere skal det utarbeides en enkel veiledning for bestemmelse av døde sjøfugler, som kan brukes som referanse. Det mest formålstjenelige vil være bilder av våte sjøfugler som er druknet i fiskeredskap eller omkommet på annen måte (men ikke tydelig råtne). Denne type bilder er det ikke mange som har, derfor ber vi medlemmene i NOF om hjelp:

Har du ett eller flere slike bilder ville vi gjerne ha kopi. Dette ville være en stor hjelp i vårt arbeide!

Vi har dessverre ikke økonomi til å betale for bildene, men fotograf vil bli kreditert med navn. Veiledningen er i første omgang ikke tenkt brukt til annet enn som støtte til å uthente informasjon fra fiskerne. Om du ikke har bildet i digital versjon, så send det til oss og vi returnerer både originalen og (om ønsket) en digitalisert utgave.

Bilder kan sendes elektronisk til signe.dalsgaard@nina.no eller etter avtale per post til Signe Chr.-Dalsgaard, NINA, 7485 Trondheim.

Død storskarv
Garndrept storskarv. FOTO: Morten Ekker

Kommentarer til nyheten (5)