Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Åkerrikse-sesongen 2012 er i gang!

Det er på nytt tid for å ta turen ut i nattemørket for å lytte etter nattsangere. Åkerriksa er rett rundt hjørnet, så ved de rette trekkforholdene kan den dukke opp hver dag som helst nå! Den har i hvert fall såvidt ankommet våre naboland i Skandinavia.

Av Peter Sjolte Ranke

Publisert 08.05.2012

Det er den fjerde sesongen at NOFs åkerriksekartlegging, som har pågått siden 1994, gjennomføres som et ledd i oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for åkerrikse. Kartleggingen retter et spesielt fokus på å oppdage «kreksende» åkerriksehanner slik at vi er i stand til å sette av areal på potensielle hekkeplasser.

Åkerriksa ankommer vanligvis fra midten av mai, selv om den enkelte ganger kommer enda tidligere. Ankomsttiden henger tett sammen med værforhold i trekktiden. I våre naboland er det hittil i år først registrert en mulig åkerrikse i Danmark 3. mai på Nord-Sjælland. Etter denne observasjonen har ytterligere fire individer blitt registrert de siste dagene i Sverige fordelt mellom Gotland, Värmland og Gästrikland. Vi kan derfor anta at årets første åkerrikseobservasjon i Norge er rett rundt hjørnet!

Om du er heldig å høre åkerriksa kan du legge inn observasjonen på Artsobservasjoner. Det er viktig at du plotter lokaliteten helt nøyaktig, så i mange tilfeller blir det derfor nødvendig at du oppretter en ny lokalitet. Knytt gjerne opp din private lokalitet til en superlokalitet i nærheten. Nøyaktig stedfesting av observasjoner er viktig slik at vi med større sikkerhet kan definere hvor det er mest hensiktsmessig å sette av et område med passende vegetasjon.

Husk å registrere fra hva slags habitat åkerriksa «krekser» i kommentarfeltet på Artsobservasjoner. Det er svært viktig å ha informasjon om habitatet i forhold til igangsetting av tiltak! Det kan også være tilfellet at en gresseng der åkerriksa sitter er planlagt slått i nær framtid. Det kan da være nødvendig å ta kontakt med åkerriksekoordinator i ditt fylke (en oppdatert liste finnes på prosjektsidene), eventuelt direkte med Peter Sjolte Ranke peter@birdlife.no (995 15 654) eller Torborg Berge torborg.berge@fmro.no (51 56 89 39 / 975 05 578), slik at vi kan formidle informasjonen videre til offentlig forvaltning.

Følg med på utviklingen av årets kartlegging på prosjektsidene (link under). Der finner du blant annet en oppdatert oversikt over årets registreringer. Du finner også en oppdatert liste over prosjektets fylkeskoordinatorer.

Prosjektsidene finner du her - følg med på årets registreringer!

Åkerrikse, Ulla, Haramsøya 2
Det er ikke mange forunt å se åkerriksa på denne måten. De fleste observasjonene som gjøres i løpet av en sesong dreier seg vanligvis om «kreksende» hanner. Denne åkerriksa er fotografert på Ulla, Haramsøya i Møre og Romsdal. FOTO: Frank Grønningsæter
Åkerrikse, Helgådalen, Verdal 2
Åkerriksa blir gjerne sett når den krysser vei nær passende habitat, slik som her i Helgådalen, Verdal i Nord-Trøndelag i 2009. Den blir også sett i forbindelse med tresking/slått. FOTO: Halvor Sørhuus

Kommentér nyheten