Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Over 5 600 taksvaleobservasjoner i 2017

Det ble ny rekord i antall rapporterte observasjoner av taksvale i 2017, med over 5 600 funn fra hele landet. Resultatene fra kartleggingen av Årets fugl 2017 ble oppsummert i en artikkel i Vår Fuglefauna i november, og gir fornyet kunnskap om artens status i Norge.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 03.01.2018

Ved inngangen til fjoråret oppfordret NOF til å kikke litt ekstra etter taksvalen i den kommende sommeren. Særlig håpet vi å få inn opplysninger om konkrete hekkefunn, og om taksvalens nåværende hekkeutbredelse i Norge. Vi ønsket også informasjon om reirhabitat, kolonistørrelse og eventuelle trusler.

Observasjonsrekord

Med over 5 600 rapporterte observasjoner av taksvale fra 2017 ble det ny rapporteringsrekord for arten i Norge. Flest funn ble rapportert fra Vestfold, Vest-Agder og Østfold, mens det høyeste antallet hekkekolonier ble rapportert fra Oppland. Til sammen ble det innhentet opplysninger om reirplassering fra 295 hekkekolonier over hele landet.

Kulturlandskapet viktig

Den største andelen av rapporterte hekkekolonier i 2017 befant seg i tilknytning til kultur- og jordbrukslandskap, og særlig gårdsbygninger var ettertraktede som reirplass. Også kolonier i tettbebyggelse og i lavereliggende fjellområder utgjorde ganske store andeler. Overraskende befant kun en forsvinnende liten andel seg i rene bymiljøer, noe som forekommer relativt hyppig i noen av våre naboland.

Mattilgang og trender

En ganske åpenbar konklusjon fra kartleggingen av Årets fugl 2017 er den store verdien av god mattilgang i taksvalens hekkeområder, ettersom de mest populære hekkehabitatene generelt er insektrike miljøer. Tilgangen på passende reirplasser i nærheten er naturligvis også viktig. En sammenligning av artens utbredelse i dag med situasjonen for 30 år siden viser få tydelige forskjeller, men det kan synes som at utbredelsen har blitt noe fragmentert i enkelte områder i Sør-Norge. Vil du lese mer kan oppsummeringsartikkelen fra Vår Fuglefauna leses i sin helhet på denne lenken.

Taksvale - Vår Fuglefauna 4-2017

Taksvale
Resultatene for kartleggingen av Årets fugl 2017, taksvale, ble oppsummert i en artikkel i Vår Fuglefauna i november. Nå kan du lese artikkelen i sin helhet på nett. FOTO: Jørn Helge Magnussen