Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Få åkerrikser i 2019

Foreløpige observasjonstall tyder på nok et magert år for åkerriksa i Norge i 2019, med ca. 101 syngende individer. Tall fra NOFs intensivovervåking gir et noe mer positivt bilde av situasjonen, selv om det heller ikke her er noen tegn til framgang for arten.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 30.08.2019

NOF har nylig gjennomgått rapporterte observasjoner av åkerrikse i Norge i 2019, og kan allerede nå konkludere med et ganske lavt antall funn dette året. På bakgrunn av dette, og ikke minst tall fra NOFs intensivovervåking i Rogaland og i Oslo og Akershus, er det ingenting som tyder på at arten er i framgang, og at dagens forvaltningstiltak rettet mot arten er tilstrekkelige.

Sjelden hekkefugl

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler. Den noe snodige fuglen, med sin karakteristiske og særpregede sang, lever så skjult at vi vet lite om hvor mange som faktisk går til hekking, og bestandsutviklingen måles derfor utfra antall syngende hanner. De siste ti årene har 100 – 200 syngende individer blitt rapportert årlig, og hekkebestanden er neppe særlig mye større enn dette (antakelig en del mindre), til tross for at en del fugler hvert år utvilsomt forblir uoppdagede.

Forekomst i 2019

De første åkerriksene ankom uvanlig tidlig i 2019, med to uvanlige aprilfunn (26. og 29. april). De fleste individene ble likevel som vanlig rapportert fra slutten av mai og juni. I Aust-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal ble flere åkerrikser enn gjennomsnittet for de foregående ti årene funnet, men i landet for øvrig var antallet åkerrikser i 2019 lavere enn snittet. En del av dette kan helt sikkert tilskrives manglende søk etter åkerrikse i en del fylker. I NOFs overvåkingsområder i Rogaland og Oslo og Akershus, der det søkes etter åkerrikse i de samme områdene og til samme tidspunkt hvert år, var nemlig forekomsten omtrent som normalt, og faktisk litt høyere enn normalt i Oslo og Akershus.

Forvaltning

Resultater fra NOFs åkerrikseprosjekt gir ingen indikasjoner på at den norske bestanden av arten er i økning. Dette til tross for konkrete forvaltningstiltak som ble iverksatt i 2009, i forbindelse med at åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i 2008. Tiltakene har hovedsakelig bestått i utsatt slått av gras der det er mistanke om hekking, samt tilpasset slåttemønster for å hindre at fugler blir drept i slåmaskiner. Det er med andre ord et klart behov for en evaluering av artens forvaltning. Vi venter fremdeles på en oppdatering av handlingsplanen, som egentlig skulle ha funnet sted allerede i 2016. Du kan lese mer om åkerriksa og norsk forvaltning av arten i neste nummer av Vår Fuglefauna, som kommer i september.

 

Åkerrikse
Bare 101 funn av åkerrikse er rapportert i Artsobservasjoner i 2019. Dette er godt under gjennomsnittet for den foregående tiårsperioden for arten i Norge. Samtidig viser resultater fra NOFs overvåking en ganske normal opptreden av arten i overvåkingsområdene i Rogaland og Oslo og Akershus dette året. FOTO: Gunnar Numme