Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Halsmerkede sædgjess og ny rapport

Siden 2003 har NOF utstyrt åtte sædgjess av underarten rossicus med svarte halsringer på Stabbursnes i Porsanger, Finnmark. I Sverige har det våren 2009 blitt fanget og halsmerket 42 sædgjess i traktene ved Umeå og Luleå. Disse har blitt utstyrt med blå halsringer.

Av Tomas Aarvak og Ingar Jostein Øien

Publisert 13.05.2009

På Valdakmyra i Porsanger kommune raster det hver vår flere hundre sædgjess, og trenden er økende. Dette er hovedsakelig sædgjess av underarten rossicus (tundrasædgås) og det er antatt at disse hekker i sentrale og vestlige deler av Finnmark. Åtte av fuglene har blitt utstyrt med svarte halsringer. NOF overvåker denne bestanden årlig, og flere av de merkede gjessene sees fortsatt regelmessig på Valdakmyra om våren. I tillegg foreligger det observasjoner fra bla. Sverige og Tyskland. Du finner den siste rapporten fra prosjektet nederst på siden.

I Nord-Sverige ble det våren 2009 fanget og ringmerket 42 sædgjess i traktene rundt Umeå og Luleå. Tolv av fuglene var av underarten fabalis (taigasædgås) og de resterende 30 var av underarten rossicus. Alle fikk blå halsringer (med tre bokstaver). Det vil ikke komme som noen overraskelse om flere av disse er hekkefugler fra Finnmark. Følg derfor godt med og rapporter sædgjess med hhv. blå eller svarte halsringer til leif.nilsson@zooekol.lu.se og tomas@birdlife.no.

Monitoring of Bean Goose in Finnmark County in 2008

Tundrasædgås
Halsmerket tundrasædgås (Anser fabalis rossicus) i Sverige våren 2009. FOTO: Thomas Heinicke

Kommentarer til nyheten (2)