Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Ledig stilling som regionansvarlig i TOV-E

Norges fuglefauna er i stadig endring, og gjennom TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) forsøker NOF å fange opp nettopp denne dynamikken. Kunne du tenke deg en liten delstilling som regionansvarlig i TOV-E for fylkene Troms og Nordland?

Av Magne Husby

Publisert 04.01.2010

En liten delstilling som regionansvarlig for fylkene Nordland og Troms i overvåkingsprosjektet TOV-E er ledig. Prosjektet er allerede startet opp i disse fylkene, og arbeidsoppgavene vil bestå i å skaffe nye deltakere når noen slutter, få inn alle skjema fra deltakerne og kvalitetssikre disse, samt veilede deltakere og informere om prosjektet. Arbeidsomfang (lønn) og dekning for kjøreutgifter tilsvarer til sammen kr 21.000.

Arbeidet vil bli veiledet og underlagt prosjektleder Magne Husby, som også kan kontaktes på telefon 74022743 eller 48153114, samt e-post magne.husby@hint.no for ytterligere informasjon. Søknadsfrist er 18. januar.

Granmeis i vinterlandskap
Gjennom prosjektet TOV-E har vi muligheten til å følge bestandsendringene til granmeis (bildet) og de øvrige norske hekkefuglene. FOTO: Halvor Sørhuus

Kommentarer til nyheten (1)