Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Artsobservasjoner passerer 3 millioner

Ei kanadagås fra Orrevatnet på Jæren fikk æren av å bli registrering nummer 3 millioner i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner! Med ni millioner treff fra 16 000 unike IP-adresser bare i september 2009 er Artsobservasjoner for alvor i ferd med å skape folkelig engasjement rundt kartlegging av biologisk mangfold.

Av Magne Myklebust

Publisert 08.01.2010

Det ble nok en gang en fugl som får fram overskriftene rundt Artsobservasjoner. Kanskje ikke så overraskende når vi vet at 86 % av registreringene i Artsobservasjoner er av fugler. Egil Ween (44) fra Stavanger var som så mange andre ornitologer ute i kulda på 1. nyttårsdag for å se hva det nye året hadde å bringe av fugleobservasjoner. Ei kanadagås fra Orrevatnet på Jæren ble registrering nummer 3 millioner i Artsobservasjoner når vi tar i betraktning alle rapporteringsmodulene (og ikke bare fugler).

For NOF er det tilfredsstillende å registrere hvilken oppslutning Artsobservasjoner har fått i medlemsmassen. Ikke bare legges det ut mange observasjoner, vi registrerer også hvilket uvurderlig bildearkiv rapporteringsverktøyet etterhvert har blitt.

Les mer (Artsdatabanken)

Egil Ween
Egil Ween (44) fikk æren av å legge inn registrering nummer tre millioner i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner.

Kommentarer til nyheten (4)