Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om jordbruk:

11.04.2024Velkommen til åpent møte om vipe og storspove!
14.12.2023Nær en halvering av fugleantallet i kulturlandskapet
14.04.2023Støtte til truede fugler i Nordland
21.02.2023Vårens budbringer er i hardt vær
09.12.2022Bærekraftig bruk av land må inkludere jordbruket
19.09.2022Målsettinger for miljøvennlig landbruk slår feil i Europa
07.04.2022BirdLife Norge og Bondelaget samarbeider for fuglene
22.03.2022Vi trenger mer natur – signér for Europas fremtid!
03.02.2022Vipelokalitet ved Borrevannet må styrkes
25.11.2021Storspoven er nå sterkt truet og overvåkningen i Lofoten viktigere
16.11.2021Ny rapport: Enorm tilbakegang for Europas fugler
10.05.2021Forbudet mot nydyrking av myr i fare
18.03.2021Planlegger landbasert oppdrett i hekkeområde til vipe og storspove
21.01.2021Ekstra mange overvintrende grågjess i vest denne vinteren
25.08.2020Er myra berget fra nydyrking?
29.05.2020Har fuglene noen framtid i jordbrukslandskapet?
13.03.2020Bønder i Rogaland søker midler for å ta vare på vipa
04.04.2019Overdrevet fokus på skadefelling i ny forvaltningsplan for Nordland
30.08.2018Håp for viktige vipemarker i Time kommune?
27.08.2018NOF forhindrer nydyrking – en seier for fuglelivet
09.02.2017Jordbruksmeldingen glemmer fuglene
31.01.2017Mot en bedre fremtid for Europas fugler?
17.11.2016Ny handlingsplan for åkerrikse på trappene

Andre nyheter