Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Endelig årsmøte for NOF avd. Aust-Agder!

Etter å ha måttet utsette på grunn av koronatiltakene kunne endelig NOF avd. Aust-Agder avholde årsmøtet på Flademoen kretslokale på Tromøy 27. mai. 18 medlemmer, inkludert styret, var samlet for å velge nytt styre og gjøre vedtak om arkiv, finansiering av jubileumsbok med mere.

Av Helge Venaas

Publisert 03.06.2020

Etter en periode med avlyste arrangementer og årsmøte var det godt å ha kommet i gang igjen med begge deler. Fuglesangturen til Høvåg 14. mai var den første etter koronastenginga, og nå var tida kommet for å gjennomføre valg og å fatte fornuftige vedtak om forskjellige saker. Møtet fant sted på Flademoen kretslokale på Tromøya, i et område som er godt kjent for ivrige fuglekikkere, med Skottjenn som den nærmeste av mange gode lokaliteter. Både boltit, sivhauk og svartrødstjert var obervert i området i ukene og dagene før møtet.

Selv om myrsanger og gulsanger ble hørt av tidlig ankomne årsmøtedeltakere, var det innendørsaktivitetene som hadde fokus denne dagen. Årsberetningen minnet deltakerne om nok et aktivt år for foreninga, med blant annet mange og varierte aktiviteter og et stort arbeid utført av bokkomitéen for jubileumsboka. Regnskap og budsjett liknet på de vi har sett på de foregående årsmøtene, men i år ble det vedtatt at styret kan forskuttere inntil 100 000 kroner for å bidra til utgivelsen av boka som er planlagt utgikk i anledning 50-årsjubileet til foreninga.

Da det kom til valg sluttet årmøtet seg til valgkomitéens innstilling, og styret for 2020/2021 blir derfor som følger:

  • Helge Venaas (leder)
  • Hege Ødegård
  • Mette Berg Nielsen
  • Rune Skåland
  • Leif Fage
  • Knut Olav Raen
  • Egil Eriksen (varamedlem)

Per Kristensen ble gjenvalgt til revisor og Trond Nilsen går inn i valgkomitéen.

Resten av årsmøtet gikk med til å høre om boka, foreningas prosjekter og tanker om en eventuell sammenslåing med NOF avd. Vest-Agder. I henhold til vedtak på årsmøtet i 2019 vil saken om sammenslåing bli tatt opp til grundig behandling før vedtak fattes, og en eventuell sammenslåing vil tidligst skje etter 50-årsjubileet til NOF avd. Aust-Agder i 2021. Videre vedtok årsmøtet noen små justeringer i vedtektene slik at disse harmonerer med at man nå har ett Agder. Etter mange års funderinger ble det også besluttet å la styret ta ansvar for en avhending av arkivmateriale til Kuben, en avdelinga av Aust-Agder museum og arkiv IKS. I den anledning vil styret be medlemmer som har gammelt arkivmateriale fra lokallag og fylkeslag i Aust-Agder om å levere dette inn til styret ved Helge Venaas eller Rune Skåland. Den offisielle delen av møtet ble avsluttet med at leder takket avtroppende Terje Moen for en flott innsats som styremedlem og kasserer i inneværende styreperide.

Til tross for at dette ikke var en årsmøtehelg slik vi pleier å ha det, gjerne med en felles fugletur på søndagen, valgte likevel mange av deltakerne å samles ved veien inn til Skottjenn for å lytte til sangere i den flotte vårkvelden. Som forventet ble gulsangerne og myrsangerne raskt krysset av. Konserten deres ble ellers akkompagnert av et vårmylder av fuglesang, med mange titalls stær i alle aldre som et småstøyende bakteppe. Tårnseilerne og låvesvalene overvåket det hele fra oven og bidro med sine repertoar. På vei hjem ble det observert og meldt om diverse andre fine fugler, kanskje med nattergaler på Spornes som den hyggeligste opplevelsen.

årsmøte
Mette Berg Nielsen noterer mens Tore Gryting Andersen presenterer valgkomitéens innstilling. FOTO: Helge Venaas
Skottjenn
Inger Berggren, Inge Selås, Tore Gryting Andersen, Jan Michaelsen og Arne Myrland lytter til myrsangerne syd for Skottjenn. FOTO: Helge Venaas