Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Lidende sjøfugler grunnet fiskeredskaper på avveie

NOF Finnmark har tidligere fokusert på utfordringer tilknyttet lineskader på sjøfugl som et dyreetisk problem. Dessverre er denne utfordringen fortsatt like aktuell, noe også NRK nå fokuserer på gjennom NRK Finnmark sine websider.

Av Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 12.04.2018

NOF har flere ganger fokusert på at våre sjøfugler er utsatt for lidelser som følge av fiskeredskaper på avveie. Bl.a. var "lineskader på måker - et dyreetisk problem" eget tema under Fuglenes dag på naturhuset på Stabbursnes allerede for to år siden. Da holdt Jo-Inge Vidal et foredrag om dette hvor det ble vist endel stygge eksempler.

Dessverre er denne utfordringen fortsatt høyaktuell. Spesielt fiskekroker hvor deler av agnet fortsatt henger på er utfordrende. Dette oppfattes som mat, med de konsekvenser dette kan medføre for den enkelte fugl. Og flere av våre sjøfugler sliter jo fra før, så dette går inn i rekken over menneskeskapte trusler!

NOF Finnmark oppfordrer våre medlemmer og andre fugleentusiaster til å varsle om slike hendelser framover, både til oss og ikke minst til bedrift/eiere dersom det er klart hvem som er ansvarlig. Samtidig oppfordres vi alle til å fjerne farlige redskaper såfremt dette er mulig. Les mer om dette på NRK Finnmark.

Link til NRK Finnmarks hjemmeside

Praktærfugl hann med linekrok i nebbet.
Bildet av denne praktærfuglen er tatt i Båtsfjord i påsken av An Kaixiang fra Kina. Han og tre andre kinesere kom hele veien fra Kina for å fotografere denne arten. FOTO: An Kaixiang