Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > NOF Finnmarks fylkesekskursjon 2019 i Vardø
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

NOF Finnmarks fylkesekskursjon 2019 i Vardø

Av Dag Gjerstad (04.06.2019)

NOF Finnmark sin årlige fylkesekskursjon er nettopp gjennomført - denne gangen med Vardø som base og fuglefjellet på Hornøya som trekkplaster!

Møte på Vardøhus Festning

Bilde fra møtet på Vardøhus festning lørdag 1. juni. (Opphavsrett: Dag Gjerstad) Større bilde

Deltakere på ekskursjonen til Hornøya

Deltakerne på ekskursjonen til Hornøya, sett fra venstre: Camilla Betten (Vadsø), Edmund Johansen (Alta), Andi Waydahl (Alta), Erling Solvang (Mo i Rana), Randi Blix Sivertsen (Hammerfest), Jan Ingolf Kleppe (Varangerbotn), Gunnar Reinholdtsen (Sør-Varanger), Camilla Henriksson (Mariestad, Sverige), Hans Pethrus (Mariestad, Sverige), Tone Eriksen Tofte og Rune Tofte, (x Vardø, nå Årnes, Akershus), Oddvar Betten (Nyborg), Evy Kleveland (Ekkerøy), Kai Egil Evjenth (Vardø). (Opphavsrett: Dag Gjerstad) Større bilde

NOF Finnmark fikk sitt tredje lokallag i 2018, da lokallaget i Vardø ble stiftet. Det var derfor naturlig at vi la årets fylkesekskursjon nettopp til Vardø og Hornøya - landets østligste punkt samt en perle av et fuglefjell!

For å gjøre turen komplett valgte vi å avholde et fagseminar på Vardøhus Festning lørdagskvelden, der vi hadde to foredragsholdere;

1) Tone Kristin Reiertsen (NINA) har fulgt utviklingen på fuglefjellet i mange år. Reiertsen ga et klart og informativt innblikk i situasjonen på Hornøya, samt hvilke utviklingstrekk de ulike fuglebestandene følger. Konklusjonen er at krykkjene sliter voldsomt med både stor voksendødelighet parallelt med sviktende rekruttering. For lomvi er situasjonen heldigvis den motsatte. Denne arten har økt voldsomt i antall fra bunnårene på midten av 1980-tallet og er nå Hornøyas vanligste sjøfugl. Vi viser ellers til egen web sak om Hornøya som kommer snart.

2) Dag Gjerstad (NOF Finnmark) ga en oversikt over noen av fylkets viktigste fuglearter og viste flotte bilder av hva som kan forventes å se hos oss på denne tiden. Videre så han på trekkruter og bestandsutvikling hos boltit, dverggås, lappspove, sandlo og snøugle. NOF & NOF Finnmark, har sammen med finske ornitologer, for første gang i hele verden avdekket Nordkalott-boltitens episke vandring fra hekkeområdene ved Enaresjøen. Dette er de samme fuglene som trekker mellom Finnmark og Lappland, via sørlige og østlige overvintringsområder og helt tilbake til Lappland, alt dette i løpet av 12 måneder. Dette blir publisert i Lappmeisen 2020 og på webben på samme tid neste år.

Dette var det første møtet NOF har hatt i Vardø på 15 år, og de 30 frammøtte deltagerne på lørdagskvelden fikk valuta for pengene. Dette både med tanke på kveldsmøtet og ikke minst på ekskursjonen søndagen, selv om vi hadde typisk Vardøvær - en typisk junidag ved Østhavet. Men hele 15 ivrige fuglevenner trosset blåsten og fikk en opplevelse av de sjeldne.

Til slutt vil vi takke Leif Odin Larsen, Statsbygg, for bruk av festningskantinen, samt ønske de 15 nye medlemmene av NOF Finnmark velkommen i organisasjonen! Sammen står vi sterkere!