Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

NOF avslører boltitens trekkveier

Hver høst samles forskere fra hele verden til en internasjonal vadefuglkonferanse (IWSG annual conference). I høst ble konferansen arrangert ved Irskesjøen, nærmere bestemt Morecambe på engelsk side. NOF var godt representert, og kunne presentere oppsiktsvekkende nyheter om boltitens trekkveier.

Av Dag Gjerstad, Kenneth S. Andersen, Hildegunn og Thor-A.Didriksen

Publisert 28.09.2019

Hver høst trekker vadefuglforskere fra hele verden til en sentralt beliggende lokalitet, vanligvis i Europa, der de legger fram siste nytt innen forskningen på denne interessante fuglefamilien. I fjor var dette i Friesland, Holland, mens den i år var ved Irskesjøen, nærmere bestemt Morecambe på engelsk side.

Konferansen, som går over fire dager, dekker de fleste biologiske fagområder. I år var det et spesielt fokus på predatorbekjempelse – noe vi i Nord-Norge bruker mye tid på. Av særlig interesse var det også et innlegg av Robert Rae fra Grampian Ringing Group, der han oppsummerer 20 års arbeid med fjellmyrløper i Kautokeino kommune. For flere opplysninger, se www.waderstudygroup.org/.

På den samme konferansen presenterte NOF oppsiktsvekkende dokumentasjon om boltitens trekkveier. NOF, ved Tomas Aarvak fra fagavdelingen og Dag Gjerstad fra NOF avd. Finnmark, har siden våren 2010 arbeidet for i detalj å avdekke boltitens trekkveier. Målet har hele tiden vært å få en 12-måneders syklus for den måten å ha et bedre redskap til blant annet å forvalte denne ikoniske og sjeldne vadefuglen.

Arbeidet startet våren 2010 på Kvænangsfjellet i Nord-Troms. Her ble det brukt satellittsendere og lysloggere på fuglene med interessante, men ikke fullgode resultater. Etterhvert ble arbeidet flyttet til Finnmark og seinere også til Nord-Finland, siden de nordfinske og nordnorske fuglene ferdes på kryss og tvers av landegrensene. I Finland arbeidet bl.a. vår kollega Sami Timonen ved Enaresjøen, Utsjok og i Kilpis.

Sommeren 2018 falt endelig den siste biten i puslespillet på plass. Verdens første komplette trekkdata forelå da for hann-boltiten FX. Den ble merket på Kaunispæ (Vakkertoppen på norsk) ved Enaresjøen sommeren 2017, og kom tilbake med data fra en 12 måneders episk reise på 10 000 kilometer.

Fuglen fløy fra Nordkalotten til Libya, deretter via Kypros til Kaukasus før den returnerte til Enaresjøen.

Lappmeisen 2020 blir det flere detaljer om dette arbeidet, etterfulgt av oppdaterte nyheter her på webben samt på NOF Troms-webben.

NOFs poster om boltit på IWSG-konferanse høsten 2019

Deltakere på vadefuglkonkurransen i Storbritannia 2019
Fra venstre: Sami Timonen, Universitetet i Uleåborg, Finland, Dag Gjerstad, NOF avd. Finnmark og Tomas Aarvak, fra fagavdelingen på NOF-sekretariatet. FOTO: Ingar Jostein Øien
Boltit
NOFs arbeid med boltit gir spennende og ny informasjon om artens trekkveier og overvintringsområder. FOTO: Ingar Jostein Øien