Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Ringmerkerens hjørne presenterer pilfink

I «ringmerkerens hjørne» presenterer vi både aktive ringmerkere i Finnmark samt de spennende og til dels eksotiske artene de vil vise oss. Denne gang presenterer vi en pilfink som Ken Gøran Uglebakken ringmerket hjemme hos webredaktørene i Alta sist høst.

Av Dag Gjerstad, Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 04.03.2020

Pilfink (Passer montanus) tilhører spurvefamilien, selv om den har "fink" i navnet sitt. På engelsk har den det klingende navnet Eurasian Tree Sparrow. Pilfinken er 14-15,5 cm lang, og har et vingespenn på 20-22 cm.

Pilfinken har rygg og underside som gråspurv, men har en stor hodekalott i rustbrunt. Ved siden av en svart strupe sees en svart flekk på ellers hvite kinn. Hunnen er noe mer nøytral enn hannen.

Pilfinken er en spesiell fugleart som på langt nær er så vanlig i Norge som sin mer berømte fetter gråspurven. Den har en veldig ujevn utbredelse. I store deler av landet har den inntil ganske nylig vært helt eller delvis fraværende, selv om det virker som om den nå øker i antall.

I Finnmark er pilfinken tilstede blant annet i Alta og Porsanger, der den er en hyppig gjest på foringsbrett på vinteren og ellers ved og i umiddelbar nærhet av mennesker. Men også ellers i fylket finnes den spredt og uvanlig. Ser man på utbredelsesområdet for pilfinken i Europa forventer vi at ekspansjonen i Finnmark har skjedd via Nord-Sverige og Nord-Finland der den opptrer mer regelmessig, et vanlig trekk for mange fuglearter. I Finnmark finner vi pilfinken året rundt og det virker ikke som om den trekker ut av fylket om vinteren.

Pilfinken kalles trespurv mange plasser i utlandet fordi den, i motsetning til gråspurven, opprinnelig hekket i hule trær. Den hekker også i fuglekasser. Så har du lyst på pilfink i hagen kan det være lurt med et par fuglekasser med 36 mm åpningsstørrelse.

Du kan lese mer om pilfinken på linken nedenfor.

Les mer

Pilfink
Pilfinken er en hyggelig gjest på foringsplassen. FOTO: Hildegunn Didriksen
Ringmerket pilfink
Ringmerket pilfink fra Holmen, Alta. FOTO: Hildegunn Didriksen