Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Ringmerkerens hjørne presenterer bergirisk

I «ringmerkerens hjørne» presenterer vi både aktive ringmerkere i Finnmark samt de spennende og til dels eksotiske artene de vil vise oss. Denne gang presenterer vi en bergirisk som Paul Tore Nielsen har ringmerket i Indre Nordmannset, Porsanger kommune.

Av Dag Gjerstad, Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 21.04.2020

Bergirisk (Carduelis flavirostris) tilhører finkefamilien, og har en ganske så gulbruntonet drakt. Den er ganske streket i fjærdrakten, og har en tydelig kløftet stjert. Hannen har rosa overgump, mens hunnen stort sett er brungul og streket i fjærdrakten. Bergirisken er mer vanlig i Finnmark enn de fleste av oss tror. Grunnen til dette er nettopp at den er ganske anonym i farge i forhold til sin vanlige slektning, gråsisiken, som med hannfuglens røde panne lyser opp i bjørkeskogen.

I Norge hekker bergirisken i kyststrøk fra Agder til Finnmark samt mer fåtallig i østlige fjellstrøk i Sør-Norge. I våre nordligste landsdeler er arten mindre tallrik enn i kyststrøk lenger sør. Men som nevnt; den er ikke uvanlig i Finnmark.

Bergirisken holder seg gjerne på bakken, der den forsvinner i vegetasjonen når den beiter frø og insekter, gjerne i små grupper på en handfull individer. Det er ikke før vi får fuglen i hånden eller at vi kommer helt i nærheten at vi tydelig får øye på den nydelige lyserøde overgumpen som ellers dekkes av vingespissene.

Også i Finnmark virker som om bergirisken opptrer vanligst i kyststrøkene, og i Porsangerfjorden er den stedvis vanlig i sommerhalvåret. Den hekker ofte i løse kolonier og plasserer reiret på eller nær bakken. De 5–6 eggene legges gjerne i mai måned.

Bergirisken er en trekkfugl som forlater oss om vinteren. Vi vet ikke ennå om Finnmarksfuglene drar i østerled, som gråsisikene gjør. Kanskje ytterligere ringmerking av arten kan gi svar på dette.

Nå er tiden kommet for å kunne observere denne finkefuglen, og vi ber om at eventuelle funn av arten registreres på Artsobservasjoner.no - gjerne med bilde!

Du kan lese mer om bergirisken på linken nedenfor.

Les mer!

Ringmerket bergirisk
Ringmerket bergirisk. FOTO: Paul Tore Nielsen
Bergirisk
Bergirsik, avbildet april 2019 i Solbakkveien i Rafsbotn. FOTO: Hildegunn Didriksen