Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Full klaff for fuglefestivalen

En ny strålende helg på Liseth i deilig sommervær dannet rammen rundt årets fuglefestival. Det var 6. år på rad at styret valgte vakre Liseth og Hardangevidden som arena når medlemmene skulle samles. Programmet var som alltid avhengig av godt vær, og bedre klaff enn denne helgen skal man lete lenge etter!

Av Michael Fredriksen

Publisert 02.07.2023

Værgudene var så til de grad medgjørlige og de ivrigste deltagerne ankom allerede rundt lunsjtid. Noen tjuvstartet med en kjapp tur opp på vidden for å sjekke forholdene. Resten av deltagerne innfant seg i tur og orden utover dagen og kvelden. Svært gledelig denne gangen at det dukket opp nye ansikter som vi håper vi får gleden av å hilse på ved neste anledning.

I år var vi så heldige at vi hadde fått med oss Stein Byrkjeland, Fagdirektør hos Statsforvalteren i Vestland, som foredragsholder. Han dro oss gjennom historien til Hardangervidda Nasjonalpark. Stein har gjennom sine mange ivrige fugleår fulgt utviklingen nøye og det vi fikk se og høre viser med all tydelighet at det står dårlig til med det biologiske mangfoldet i Nasjonalparken, og særlig for en del av fuglefaunaen er tilstanden alarmerende. Resten av kvelden ble viet til sosialt samvær og praten gikk ivrig inne i peisestuen til ut i de små timer.

Lørdag morgen dro de ivrigste i vei på en liten fuglesangtur før frokost og resten prøvde lykken med et par fangstnett for å gi deltagerne litt innblikk i den omfattende ringmerkingsaktiviteten i foreningen.

Etter frokost gikk turen til Isdalen hvor vi fikk stifte bekjentskap med de faste hekkefuglene der inne som storlom, trane, dobbeltbekkasin, blåstrupe og gulerle. I tillegg ble det observert både kongeørn, svømmesnipe og grønnstilk.

Etter lunsjen dro vi lystige i vei opp på vidden på jakt etter nye fjellarter. Fjellrype, boltit, fjellvåk og fjellerke ble notert, til tross for fortsatt godt med snø på de høyeste områdene.

Vel tilbake på Liseth var det duket for årsmøte. Både beretning og regnskap ble godkjent, og siste post med valg ble denne gangen en langt drøyere affære enn det vi har vært vant til. Både leder, sekretær, kasserer og redaktør hadde signalisert at de ikke ønsket gjenvalg så valgkomiteen måtte virkelig jobbe hardt denne gangen for å få stablet et nytt styre på beina. De hadde heldigvis en innstilling klar og den gikk gjennom uten betenkeligheter. Det resulterte i flere nye ansikter i styret og svært gledelig at vi omsider fikk inn det første kvinnelige styremedlemmet i Birdlife Hordaland da Adele Jaunn ble valgt inn som ny redaktør for Fuglar i Vestland. Det tok hele 45 år før vi nå kan kvitte oss med stempelet «gutteklubben grei»

Vi takket selvsagt de avtroppende styremedlemmene på behørig vis. Lars Ågren som leder og Gunnar Kjeilen som kasserer gikk helt ut av styret mens Frode Falkenberg gikk fra redaktør til kasserer og undertegnede gikk fra sekretær til leder slik at kabalen gikk opp.

Etter årsmøte ble det festmiddag og igjen må vi få rette en stor takk til vertene på Liseth for utmerket mat og god service. Vi føler oss virkelig velkommen og ivaretatt, så vi gleder oss allerede til neste anledning til å besøke stedet.

Resten av kvelden ble viet sosialt samvær, selv om det selvsagt kan stilles spørsmål ved om «Champion League» finale er å betrakte som sosialt, og ikke minst kan man undre seg over hvilken post på programmet den var kamuflert inn under!!

Søndagen var viet en ny morgentur for de årvåkne før alle samlet seg til frokosten. Deretter ble det spredt orden, hvor noen dro inn igjen til Isdalen, noen til vidden og noen satt kursen hjemover.

Takk til alle som bidro til å gjøre helgen til en hyggelig opplevelse.

Årsmøteinnkalling og program for fuglefestivalen

Ringmerking på Liseth
Det var stor interesse for ringmerking av fugler under fuglefestivalen på Liseth i Eidfjord 9. til 11. juni 2023. FOTO: Michael Fredriksen
Buskskvett
En buskskvett hann ble fanget og ringmerket på Liseth søndag 11. juni 2023. Buskskvett er en fast hekkefugl i nærområdet. FOTO: Michael Fredriksen
Sivspurv
Sivspurv er en karakterart i området, og denne flotte hannen var blant fuglene som ble ringmerket denne helgen. FOTO: Michael Fredriksen
Røyskatt
Røyskatt. FOTO: Michael Fredriksen