Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

BirdLife Lofoten kartlegger bergendene på Vestvågøy

BirdLife Lofoten har fått midler fra Statsforvalteren i Nordland til å registrere bergand i Borgpollene, Lauvåspollen og Keilvatnet på Vestvågøya i sesongen 2022. Bakgrunnen er at berganda er en art i tilbakegang, og på den nye rødlista har den fått status som sterkt truet, noe som er en forverret status fra forrige liste.

Av Johan Sirnes

Publisert 28.04.2022

BirdLife Lofoten  har observert denne arten i dette området hvert år siden lokallaget ble startet i 1982, og dette er en spennende og viktig forekomst. Vi ønsker å foreta en grundig registrering av antall individer, hekkesuksess og hekkelokaliteter denne sesongen, slik at vi kan dokumentere eventuelle endringer, samt ha et godt referansepunkt for fremtiden. 

  • Metodikk: Observasjon med teleskop og kikkert fra land. 
  • Tid: To observasjoner i mai, samt minst en i hver av månedene juni, juli og august. 
I tillegg til bergand registreres alt av våtmarksfugl. Resultatene rapporteres på artsobservasjoner. De som har problemer med å bruke dette kan kontakte Martin Eggen (martin@birdlife.no) for veiledning. Se også her:  https://www.youtube.com/watch?v=71DzJMQsd6w 

Observatørene får dekket kjøring etter statens satser. Medlemmer som har lyst til å delta i denne registreringen gir beskjed til Johan Sirnes (johsirne@gmail.com) innen 3. mai . Gi beskjed om når du kan. 

Alle bør se etter bergender denne sesongen også utenfor undersøkelsesområdet, og rapportere på artsobservasjoner. 

 

bergand
Forekomsten av bergand på Vestvågøy skal i sin storhetstid ha telt flere hekkende par. Fortsatt sees enkelte par i hekketiden, og nå skal BirdLife Lofoten få bedre oversikt over forekomsten. FOTO: Terje Kolaas