Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

BirdLife Norge avdeling Oppland. Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøtet 2023 Birikroa

Publisert 12.05.2023

 

 

Årsmøtet for 2023 ble avholdt på Verthuset E6, Biri den 18. mars 2023 med 28 medlemmer til stede.

 

BirdLife Norge avdeling Oppland. Årsmøteprotokoll 2023 

 

Årsmøtet for 2023 ble avholdt på Verthuset E6, Biri den 18. mars 2023 med 28 medlemmer til stede.

 

1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under årsmøteprotokoll.

Møteleder: Rolf Jørn Karlsen
Referent: Annbjørg Backer
Til å underskrive årsmøteprotokoll: Anne-Marie Austad og Knut Gundersen

2. Godkjenning av årsmøteinnkalling

Årsmøteinnkallingen ble enstemmig godkjent.

3. Årsberetning 2022

Årsberetning for Birdlife Norge avd. Oppland

Rolf Jørn Karlsen leste opp årsberetningen. Det kom to kommentarer fra medlemmene:

  • Per Åge Skålerud hører til Søndre Land, og ikke Vestre Toten kommune.

  • I saken om Øystadmarka solkraftverk og innmarksbeite er det brukt feil stedsnavn. Det skal være Gåstjern og ikke Gåssjøen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent.


Årsberetning for lokallagene.

Rolf Jørn Karlsen leste opp korte trekk fra årsberetningen for Sel og Ottadalen lokallag.

Margaret Eggen leste opp fra årsberetningen for Sør-Gudbrandsdal lokallag.

Even Raassum leste opp fra årsberetningen for Hadeland lokallag.

Ole Knut Steinset leste opp fra årsberetningen for Valdres lokallag.

Lokallaget for Gjøvik, Land og Toten har ikke avholdt sitt årsmøte enda. Rolf Jørn Karlsen fortalte kort om den aktiviteten som har vært i lokallaget det siste året.


Årsberetningene til lokallagene tas til orientering.

 

4. Regnskap 2022
Regnskapsoversikt for 2022 ble delt ut til medlemmene i møtet. Kasserer Anne Gri Henriksen gikk igjennom regnskapet og revisjonsmeldingen.

Kommentarer til regnskapet: Margaret Eggen kommenterte på at det er gitt 20.000 kr til Kongeørnsymposiet i Rendalen (tildelt i 2020).

John Apeland spør om foreningen har vurdert annonsering i Hujon. Ifølge leder Jon Opheim har dette blitt gjort tidligere, men ikke i senere tid. Foreningen har i utgangspunktet god økonomi. Innspillet tas med videre til neste periode.

Regnskapet for 2022 ble enstemmig godkjent.

5. Valg av styre

 

Innledning ved John Apeland, leder av valgkomiteen.

 

Følgende er på valg til dette årsmøtet:

 

Styremedlem: Geir Høitomt, Nordre Land 

Styremedlem: Anne Gri Henriksen, Gran

Styremedlem: Annbjørg Backer, Lillehammer

Varamedlem: Ragnar Ødegård, Lillehammer

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Styremedlem: Geir Høitomt, Nordre Land gjenvalg

Styremedlem: Anne Gri Henriksen, Gran gjenvalg

Styremedlem: Tina Marie Brenden, Breiskallen, Gjøvik ny

Varamedlem: Ragnar Ødegård, Lillehammer gjenvalg

 

Samtlige kandidater er forespurt og sagt seg villige. Valgene gjelder i utgangspunktet for 2 år.

Valg

Valdres lokallag kom med et benkeforslag om Julia Helgesen som aktuell kandidat. Ifølge vedtektene skal det gå til skriftlig valg dersom det er flere kandidater. Møteleder kom med forslag om at styret i stedet utvides til å inneha tre varamedlemmer, slik at begge de to nye kandidatene inngår i styret. 

Tina Marie Brenden og Julie Helgesen ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer. Konstituering gjøres av styret.

 

6. Valg av valgkomité

 

Sittende valgkomité:

John Apeland (leder)

Bjørn Roar Løkken

Tom Dalhøy 

 

Tom Dalhøy går ut av valgkomiteen. Rune Rødningen ble enstemmig valgt inn som nytt medlem.

 

7. Valg av revisor

Revisor Knut Holmen fra Levanger ble enstemmig gjenvalgt.

 

8. Fastsettelse av lokalt tillegg til kontingenten

Tillegg på 150 kr videreføres som før.

 

9. Forslag til årsmøtet.

Ingen forslag er innkommet.
Referent Annbjørg Backer

Biri 18.03.2023
Anne-Marie Austad Knut Gundersen 

Årsmøte/Slagugle
Råspennende foredrag om slagugle av Gunnar Nyhus, på årsmøte i Birdlife avdeling Oppland i dag🦉