Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

BirdLife Norge på Olavsfestdagene!

Fra fredag 28. juli til søndag 30. juli deltok BirdLife Norge, etter invitasjon fra Naturvernforbundet, på stand på Olavsfest sammen med våre venner i Naturvernforbundet, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norsk Botanisk Forening og La Humla Suse. Vi var heldige med været, og det kom mange mennesker i alle aldre innom standen. Her kunne vi tilby nebb-quiz, plante-quiz, brosjyrer, tidsskrifter, bøker, sang og prat om fugler, naturvern og klimakrisen.

Av Marte Jystad

Publisert 07.08.2023

Litt om Olavsfestdagene
Olavsfestdagene er en verdibasert kulturfestival som arrangeres i Trondheim hver sommer mellom 28. juli til 3. august. Dagene fylles med fest og liv, boder, stander, konserter, samtaler og kunst – og kulturuttrykk. Festivalen har fokus på verdispørsmål og menneskerettigheter som er relevante for alle uavhengig av tro.

Besøk av verdensfenomenet Little Amal
Little Amal, en dukke på 3,5 meter av ei 10 år gammel syrisk flyktningejente, har blitt et internasjonalt symbol på menneskerettigheter. Hun kom nå til Trondheim for første gang. Hennes besøk handlet om å sette menneskerettigheter på dagsorden i lys av klima-/naturkrise og flyktningekrise. Hun har blant annet vært med å demonstrere på klimatoppmøtet i Glasgow. Naturkrisen og klimakrisen forsterker hverandre, og med økende press på natur og et stadig endrende klima vil dette i fremtiden drive mange flere mennesker på flukt.

Med «tillit» som tema
Temaet for Olavsfestdagene 2023 var «tillit». I den forbindelse ble det satt opp ei tavle hvor mennesker kunne skrive ned hva tillit betyr for dem. Tillit er limet i et samfunn (og i relasjoner) og kan knyttes til dagens store utfordringer. Kan vi ha tillit til at politikerne handler på en måte som er nødvendig for å sikre natur og biologisk mangfold for neste generasjoner?

Mange frivillige organisasjoner mener det ikke gjøres nok for å stoppe naturtap i dag, inkludert BirdLife Norge. I dokumentet «For Naturen», gikk BirdLife Norge sammen med flere miljøvernorganisasjoner (WWF, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Spire, Sabima, Forum for utvikling og miljø) for å gi informasjon om hvilke lovendringer som trengs for å sikre naturen. I mål nr. 22 ble tillit nevnt, som handlet om viktigheten av medvirkning og medbestemmelser. Der står det at vi må:

«sikre at best mulig kunnskap og data er tilgjengelig for myndighetene, forvaltere og allmenheten, slik at naturforvaltning er effektiv, rettferdig og inkluderende, samt at dette styrker kommunikasjon, utdanning, forskning og bevissthet om natur.»

og at:

«...alle er tjent med tillitvekkende og inkluderende forvaltningsprosesser om bruk og vern av naturen. Troverdige, kunnskapsbaserte og uavhengige konsekvensutredninger er avgjørende for demokratisk tillit i komplekse prosesser. For å sikre legitimitet og forståelse for forvaltningen av natur og naturressurser, må politikere, myndigheter, og forvaltere inkludere alle relevante brukergrupper.»

Hvordan kan vi ha tillit til at naturen blir forsvarlig håndtert av politikere og myndigheter?
Dette står det tydelig om i dokumentet For naturen. Vi trenger å innføre kunnskaps- og sertifiseringskrav for de miljøene som står for kartlegginger og biologiske registreringer. Det er avgjørende for tillitsbaserte prosesser at man unngår at det sås tvil om kvaliteten og den faglige uavhengigheten i utredninger, biologiske kartlegginger og økologiske vurderinger. Vi trenger: 

«Ærlighet om hvorfor fuglene forsvinner trengs. Når befolkningen forstår at det er helt unødvendig med nedbygging av myrer og elvedeltaer –og hogst av våre siste naturskoger – som fører til at jordens liv smuldrer bort, og at det ikke tas grep for å forhindre det, er muligheten for å snu den negative utviklingen til stede.» (Kjetil Solbakken og Martin Eggen)

En intakt og artsrik natur gir oss alle livsviktige naturgoder, samtidig som den er ett av våre viktigste verktøy for å bremse klimaendringer. Klima- og naturkrisen må sees i sammenheng, og fokus må være på løsninger som tjener både natur og klima. 

Til slutt vil jeg nevne at det var veldig hyggelig å få være med på Olavsfesten sammen med Naturvernforbundet, Botanisk Forening, La Humla Suse og Besteforeldrenes klimaaksjon. Sammen er vi sterkere og flere som arbeider for en mer bærekraftig og grønnere verden.Vi trenger naturen, med all dens biologiske mangfold og vi trenger å stoppe nedbygging av naturen bit for bit. Jeg ønsker å si tusen takk til Naturvernforbundet som inviterte oss i BirdLife Norge til å delta på Olavsfesten sammen med dem, og håper at BirdLife Norge kan delta igjen til neste år. Vi trenger flere fuglevenner og naturvenner, vi trenger å øke den generelle fuglekunnskapen og generell naturkunnskap, og ikke minst trenger vi å verne om livet og flere som er glade i og nysgjerrige på naturen. 

 

Bilde fra standen
På vår stand var det vervemateriell fra BirdLife Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet. Her er to av de som deltok fredag 28. juli: Nina Weidemann fra Besteforeldrenes klimaaksjon og Marte Jystad fra BirdLife Norge. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Little Amal
Little Amal var omringet av mennesker. Dette besøket var en stor begivenhet for Trondheim, og en viktig påminnelse om flyktningekrisen. Dette er første gang Little Amal er i Norge og Skandinavia. Little Amal responderer på sin vei og engasjerer seg også for både klimasaken og bærekraft. FOTO: Marte Jystad
Nebb-Quiz
Mange nysgjerrige mennesker ville prøve seg på nebb-quiz! Både store og små prøvde seg, og nebbene var kanskje litt vanskelige å artsbestemme 100% for de fleste. Nebbene tilhører følgende arter (f.v.): storspove, ærfugl, svartbak, toppskarv og storskarv. FOTO: Marte Jystad