Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Nytt stort fuglekasseprosjekt

Bli med å snekre fuglekasser i vårt nye samarbeidsprosjekt med Miljøagentene og Naturvernforbundet! Gjennom snekring og opphenging av fuglekasser hjelper du fuglene med hekkeplasser - konkret og givende naturvernarbeid. Allerede nå kan ditt lokallag og/eller fylkesavdeling i NOF søke midler til å arrangere fuglekasseverksteder.

Av Martin Eggen

Publisert 19.02.2018

De tre organisasjonene har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å starte opp et nytt og spennende fuglekasseprosjekt. Prosjektet skjer i samarbeid mellom de tre organisasjonene, og vi vil få flest mulig til å bygge og henge opp fuglekasser. 

Fuglekasser er naturvern i praksis

Siden spettene lager reirhull til mange andre arter, får lave bestander av disse følger for mange andre fugler. Rundt 25 arter hullrugere tar over gamle spettehull, og bestandene av mange av disse synes å være regulert av tilgangen på spettehull. At vi mennesker henger opp kasser og holker for blant annet meiser, fluesnappere og ugler, er en erkjennelse av problematikken.

Også flere fuglearter som holder seg rundt husene våre har fått det vanskeligere. Husene vi bygger blir stadig tettere, og det kan være vanskelig for arter som gråspurv og stær å finne steder å lage reir og legge egg. Heldigvis kan du enkelt bøte på dette ved å henge opp en fuglekasse på husveggen.

Har ditt lokallag eller fylkesavdeling lyst å være med?

Vi søker lokallag og fylkesavdelinger i NOF som vil være med og arrangere snekring av fuglekasser. For å spisse prosjektet litt har vi valgt å fokusere på tre ulike typer fuglekasser i år, nemlig meisekasse/fluesnapperkasse, stærkasse og rugeplattform for tjeld. Fuglekasseverkstedene må rette seg mot allmennheten, altså være åpne for alle. Barn, ungdom og barnefamilier er prioriterte målgrupper.

Siden vi ønsker å gjennomføre så mange av verkstedene som mulig før fuglene kommer, vil det i år være første mann til mølla for å få støtte, men vi vil også kunne støtte aktiviteter senere på året. Mer informasjon om prosjektet kommer etter hvert, vi gleder oss til å komme skikkelig i gang! Har du spørsmål om prosjektet kan du kontakte Martin Eggen ved NOFs sekretariat på mail: martin@birdlife.no, telefon 90 56 51 08. Søknad om midler til fuglekasseverksted sendes imidlertid til Jorunn Vallestad i Naturvernforbundet på mail: jv@naturvernforbundet.no. Bruk vedlagte skjema (se nedenfor).

Søknadsskjema fuglekasseverksted

Kjøttmeis
Kjøttmeisen er blant artene som lettest tar i bruk kunstige hulerom vi mennesker lager. Nå inviteres du til å gjøre en ekstra innsats for fuglelivet gjennom et omfattende fuglekasseprosjekt. I løpet av våren lanseres mange nye tips og måter å delta på! FOTO: Marian Leonhardsen