Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Afrikatrekkernes tilbakegang skal undersøkes

I Storbritannia blir bestandene av mange Afrikatrekkere stadig mindre. Nå ønsker britene å avdekke hvorfor det blir stadig færre turtelduer og gråfluesnappere på øygruppa. Forskere skal nå prøve å finne ut hva som skjer med fuglene i overvintringsområdene sør for Sahara.

Av Magne Myklebust

Publisert 05.11.2009

I England viser hekkefugltakseringen til British Trust for Ornithology (BTO) en kraftig tilbakegang for mange Afrikatrekkere. Dette gjelder f.eks. gjøk, turteldue, sørnattergal og gråfluesnapper. Fellesnevneren for mange av artene er at de trekker til områdene sør for Sahara for å tilbringe vinteren.

Den britiske Birdlife-partneren RSPB slår nå kreftene sammen med BTO for å finne ut årsakssammenhengene til at mange fuglearter returnerer fra Afrika i stadig mindre antall. Et storstilt forskningsprosjekt skal overvåke fugler langs en korridor som strekker seg fra kysten av Ghana til det nordlige Burkina Faso. Habitatene langs denne korridoren er så forskjellige som kystregnskog i Ghana til ørkenen i Sahara helt mot nord. BirdLife-partnerne i Ghana, Burkina Faso, Danmark og Nederland er involvert i prosjektet sammen med britene.

Dr. Danaë Sheehan i RSPB sier at «kunnskapen om artene på de britiske øyer er relativt god, men at man har liten eller ingen kunnskap om hva som skjer med dem i overvintringsområdene. Uten hjelp fra oss vil tilbakegangen til disse artene bare fortsette, og våre hekkebestander vil etterhvert bli farlig små.»

Det har blitt foreslått flere forklaringer på at artene går tilbake i antall. Klimaendringer, endringer i nedbørsmengder og redusert kvalitet på habitatene er alle foreslått som årsaker som alene eller sammen virker negativt inn for mange fuglearter. Den forventede økning i både antall mennesker og klimatisk ustabilitet i Vest-Afrika vil bidra til å forverre situasjonen ytterligere i framtida.

Forskertemaet skal telle og ringmerke fugler på ulike lokaliteter i Ghana og Burkina Faso. Lokalitetene er valgt ut i ulike habitat-typer, og skal følges opp gjennom hele året. Forskerne håper å få et bedre bilde av bevegelsene og habitatpreferansene til de europeiske fugleartene som overvintrer i området.

Kunnskapen som forskningsprosjektet vil komme fram til vil være av stor interesse også for oss nordmenn. Flere av våre Afrikatrekkere overvintrer også i dette området. I Vår Fuglefauna 4-2009 vil du kunne lese en artikkel om hvordan det står til med Afrikatrekkerne i vårt eget land!

 

Gråfluesnapper
Gråfluesnapperen er en av Afrikatrekkerne som går sterkt tilbake i antall i Storbritannia. Nå har britene gått i bresjen for et storstilt forskningsprosjekt som skal avdekke hvorfor disse fugleartene returnerer på vårtrekket i stadig mer beskjedne antall. FOTO: Jørn Thollefsen

Kommentarer til nyheten (2)