Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Sangsvanenes vinterutbredelse i Aust-Agder kartlagt

Tor Magne Stalleland har gjort et stort arbeid med å kartlegge sangsvanenes vinterutbredelse i Aust-Agder. Rapporten dekker perioden 2012-2018.

Av Helge Venaas

Publisert 24.02.2019

I flere år har medlemmer av NOF avd. Aust-Agder hatt gleden av å høre Tor Magne Stalleland skrive og fortelle om sangsvaner i Aust-Agder. Det har ikke minst vært spennende å få ta del i opplevelsene hans med det ene sangsvaneparet som har hekket i fylket, men han har også gjort et omfattende arbeid med å kartlegge sangsvanenes vinterutbredelse i Aust-Agder. Gjennom arbeidet har Tor Magne funnet at Nidelva er deres foretrukne område i fylket, og dette området vil nok også bli fulgt opp i framtida, for han slutter nok ikke å følge svanene bare fordi arbeidet så langt er oppsummert.

Rapporten finner du blant annet under fanen "Tidsskrift" på denne hjemmesida. God lesning!

Sangsvanerapport
FOTO: Tor Magne Stalleland