Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Fuglenes dag / Biomangfold-dagen / Verdens trekkfugldag 21-22. mai!

Tradisjonen tro arrangeres Fuglenes Dag på Stabbursnes, Porsanger, helga 21-22. mai 2016 som et samarbeid mellom NOF avd. Finnmark, Stabbursnes Naturhus og museum, Statens Naturoppsyn og Finnmarkseiendommen.

Av NOF avd. Finnmark

Publisert 02.05.2016

Lørdag 21 mai

På naturhuset:

11-14:00 Årsmøte/styremøte NOF avd. Finnmark

14-16:00 Foredrag 

  • Hekking, overvintring og trekk hos fjellvåk / Tomas Aarvak, NOF
  • Det gode hekkeåret for snøugle 2015 / Tomas Aarvak, NOF
  • Utvikling hos den Fennoskandiske dverggåsbestanden / Tomas Aarvak, NOF
  • Lineskader på måker, et dyreetisk problem / Jo-Inge Vidal, NOF Finnmark

16-18:00 Samling i/ved Fuglebua oppe på nesset med muligheter for bla. å se dverggås, og fangst og ringmerking av spurvefugl hvis været tillater det - Bålkaffe med enkel bevertning og ly i lavvo.18:00- Sosialt samvær i Storlavvuen til Statens Natur Oppsyn (SNO) ved fuglebua.

Søndag 22 mai

Ekskursjon til Vækker, Børselv, Brenna, Kjæs og Veidnesklubben. For første gang arrangerer NOF Finnmark en dagsekskursjon til disse attraktive fuglelokalitetene. Hovedfokuset vil være det fantastiske polarsnipetrekket som foregår i de dagene, men det er også gode muligheter for både å se og høre en rekke andre rov-, spurve-, og vadefugler. James Wilson, britisk/norsk ornitolog som har arbeidet i mange år med polarsnipe vil på Brenna bygdehus gi en orientering trekket. Oppmøte ved Statoil i Lakselv klokken 11:00 på søndag. Vi vil måtte basere oss på transport i egne biler og dette arrangeres der & da. Ekskursjonsleder er Dag Gjerstad, veiledende påmelding på telefon 90835516.

Fuglenes dag på Stabbursnes arrangeres 21. mai 2016!
FOTO: NOF avd. Finnmark