Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Fugleinteresserte i nord, støtt vårt arbeid og abonnér på Lappmeisen!

Flere steder nordpå arbeides det nå aktivt for å styrke fuglevernarbeidet. I Finnmark har vi blant annet fått en ny giv i fylkesavdelingen hvor vi ønsker å være et bindeledd for fugle- og naturinteresserte i fylket vårt, samt samarbeide med alle gode krefter ellers i landsdelen. Støtt vårt arbeid med å abonnere på Lappmeisen!

Av Ken Gøran Uglebakken, Dag Gjerstad og Tomas Aarvak

Publisert 04.04.2017

Fylket har mye å ta tak i, det være seg generell miljøvernproblematikk, nedbygging av verdifulle naturområder, lineskader på praktærfugl og stellerender i havnene eller regelrett miljøkriminalitet. Våre fugler er i kraftig tilbakegang og sliter stort. Vi trenger en aktiv frivillig organisasjon. Som med så mye annet så er det ingenting som kommer av seg selv.

Som medlem i NOF støtter du foreningens omfattende arbeid med natur- og fuglevern, og arbeid med å skape og spre kunnskap om fugl og natur i hele landet. Som medlem støtter du også opp om globalt fugle- og naturvernarbeid gjennom NOFs partnerskap i BirdLife International.

Et seniormedlemskap i NOF koster fra kr. 180 og oppover avhengig av hvilke tidsskrifter og produkter du vil ha. Medlemskap inkludert hovedtidskriftet Vår Fuglefauna koster kr. 430,- Medlemskap inkludert Fuglevennen koster kr. 240. I tillegg tilbys lokale tillegg med fylkesvise tidsskrifter. Medlemskap i NOF med Vår Fuglefauna og Lappmeisen, tidsskriftet for Finnmark, koster da således 580,-. Lappmeisen koster kr. 150,- fra 2018, men ditt bidrag vil være særs viktig for vår forening og det arbeidet vi ønsker å få gjort for fuglelivet i Norges mest spennende fylke.

Av NOF Finnmarks ca 150 medlemmer er det bare 25 som abonnerer på Lappmeisen. Nå i 2017 sender vi ut årets nummer gratis til alle som er NOF medlemmer og bosatt i Troms og Finnmark, siden tidskriftet dekker fuglefaunaen i hele vår landsdel. Vi gjør dette for å skape begeistring for fugleinteressen i nord og håper selvsagt også at du vil tegne deg som abonnent i årene framover for å støtte vårt fuglevernarbeid og lære mer om våre nordlige fugler.

Om du er medlem i NOF fra før, men kun abonnerer på VF, så send en epost til medlem@birdlife.no eller finnmark@birdlife.no om du vil ha Lappmeisen tilsendt de neste årene, så registrer vi det i medlemsbasen for deg. Du kan også sende bestilling som sms til Tomas Aarvak 959 92 814.

Vennlig hilsen redaksjonen i Lappmeisen 

 

Lappmeisen, årg. 28
FOTO: NOF avd. Finnmark