Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Vedtektsendringer til behandling i årsmøtet 2018
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Vedtektsendringer til behandling i årsmøtet 2018

Av Eli Maria Stenklev (16.01.2018)

På årsmøtet til NOF (hovedforeningen) ble det vedtatt en form for representativt demokrati hvor alle betalende medlemmer kan møte med talerett, men kun representanter utnevnt av fylkeslag og lokallag har stemmerett. Fylkesstyret har behandlet dette. Her finner du fylkesstyrets forslag til årsmøtet 2018 om vedtektsendring for NOF Hedmark.


Hvert fylke får to representanter med stemmerett og hvert aktive lokallag kan sende en representant med stemmerett. Det settes krav til avholdt årsmøte og årsberetning.Dette innebærer vedtektsendringer siden representantene må utnevnes av hhv fylke og lokallag. 

Fylkesstyrets endelige forslag til vedtekter etter endt høringsrunde er vedlagt.

 

Vedtekter med foreslåtte endringer