Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Rødtoppfuglekonge – ny hekkeart for Norge!

Rødtoppfuglekonge er siste tilskudd blant norske hekkefugler! I Oslo ble det i begynnelsen av juli dokumentert at et par rødtoppfuglekonger matet dununger. Arten har hatt en voldsom ekspansjon i Sverige de siste tiårene, og det forventes at den får fotfeste som hekkefugl også i Norge.

Av Andreas Gullberg

Publisert 14.07.2019

Den 30. juni fant Knut Waagan en syngende hann rødtoppfuglekonge ved Pipenhus i Sørkedalen, Oslo. Den 2. juli ble det sett to rødtoppfuglekonger og mating av dununger (pulli), men det gikk på det tidspunkt ikke å avgjøre om disse dunungene var rødtoppfuglekonger eller vanlige fuglekonger. Det kan tillegges at det var flere voksne og dununger av vanlig fuglekonge i området. Den 3. juli kunne det dokumenteres at et par rødtoppfuglekonger ga mat til en dununge av rødtoppfuglekonge, se bilde. Det betyr at Norge har blitt beriket med enda en hekkende fugleart.

Selv om dette utgjør kun tredje funnet av arten i Oslo og Akershus, så var ikke et norsk hekkefunn uventet sett i lyset av artens formidable ekspansjon nordover i Europa. For å sette funnet i et større perspektiv, så hekket arten eksempelvis i Sverige for første gang i 1990. Denne hekking fant sted i Skåne der populasjonen i 2016 ble vurdert til å ha vokst til i størrelsesorden 3000–5000 par. I 2017 så lå nordgrensen for hekking av arten i høyde med Stockholm og Karlstad. Norge har også merket denne ekspansjonen ved at antallet observasjoner har økt markant de siste årene. Denne ekspansjonen forventes å fortsette, og om 20–30 år så er kanskje arten alminnelig i Sør-Norge og nordgrensen ligger muligens så langt nord som i Trøndelag. Uansett, det blir spennende å følge utviklingen av denne arten. For alle som vil bidra til å kartlegge utviklingen av arten anbefales det å lære seg sangen og lokkelyden, og hvordan disse lydene skiller seg i forhold til vanlig fuglekonge.

Hør lydene til rødtoppfuglekonge (Xeno-canto)

Rødtoppfuglekonge hunn med unge
Rødtoppfuglekongehunnen til venstre mater en dununge. FOTO: Andreas Gullberg