Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Tredje runde av Fotonøtta i 2019

Den andre runden av Fotonøtta hadde, som den første, mange riktige svar på begge nøtter. Halvveis i årets konkurranse er det mange som ligger godt an i sammendraget. Vi gir dere her høstens to nøtter i årets tredje runde – vil de føre til at tetgruppa reduseres?

Av Bjørn Mo

Publisert 30.10.2019

Slik gjør du

Konkurransen går ut på å artsbestemme fuglene på de to øverste bildene på denne siden. Svarene ser du i neste nummer av Vår Fuglefauna, og senere på vår nettside. Svar sendes til vf@birdlife.no innen 1. november 2019. Den andre runden var nok en runde med stor prosent riktige svar. Det var 61 deltakere, og av disse svarte 35 rett på begge nøtter. Kanskje man må dra opp vanskelighetsgraden litt? Her kommer to nye oppgaver. Lykke til!

Her er oppsummeringen av forrige runde

Runde nr. 2 ble presentert i Vår Fuglefauna 2-2019 i juni. Vi gir deg her fasiten for den konkurransen, med begrunnelse for riktig svar.

1 POENG: Dette er en art som kan sees over store deler av Norge. Bekjentskap med arten og noen få nøkkelkarakterer gjør dette til en relativt enkel oppgave.

Fuglen viser:
• Rødoransje vaderbein
• Hvit buk med små flekker
• Sagtaggede tertiærer og spraglete overside
• Grunntonen på oversiden er brunlig

De røde vaderbeina utelukker alene de aller fleste arter. Dette var nok godt medvirkende til at 52 personer svarte rødstilk, som er det korrekte svaret. Sotsnipe (5) er arten som ligner mest på rødstilk, men har blant annet tverrvatret underside helt ut i stjerten. Den er også mer tofarget i oversiden, mørkt mot hvitt, i motsetning til rødstilken som er mer brunlig. Fjæreplytt (2) har også oransje bein og fordi rødstilken på bildet spaserer i steinene, kan beina virka korte. Men fjæreplyttens overside består kun av fjær uten noen form for flekker eller tegninger og kan dermed utelukkes. Arten har kun fjær med mørke sentra og lyse bremmer. Det samme argumentet kan i grunnen også brukes på steinvender (1). Laksand (1) har en helt annen kroppsbygning enn den avbildede fuglen. Rødstilk, Sele, Klepp, Rogaland, 17. august 2018. Foto: Bjørn Mo.

3 POENG: En ganske fåtallig art i Norge, spesielt i sommerdrakt. Tanken var å gjøre oppgaven hakket vanskeligere. Litt vanskeligere ble det, men fortsatt stor prosent riktige svar.  

Fuglen viser:
• Langt spisst nebb
• Svart isse
• Hvite kinn som nesten møtes i nakken
• Rødbrun hals
• Hvit buk

Flertallet (38) konkluderte riktig og svarte gråstrupedykker. Toppdykker (13) er arten som har mest til felles med gråstrupedykker, og det var dermed ikke overraskende at denne arten fikk nest flest forslag. Arten kan likevel utelukkes på det rødbrune brystet og at de lyse kinnene nesten møtes bak i nakken i sommerdrakt. Toppdykker har også rødbrun farge i hodet, bak hodetoppene. På bildet kan også det gule i basis av nebbet anes, noe man kun finner hos gråstrupedykker. Siland (3) har ikke lyse kinn og nebbet på denne arten er alltid rødt. På en voksen hann ville man sett store hvite vingefelt, mens en hunn eller ung fugl ville vist brunt hode, ikke mørkt som fuglen på bildet. Horndykker (2) og svarthalsdykker (1) kan nok enklest utelukkes på at nebbet hos disse artene er ganske mye kortere enn den avbildede fuglen. Svømmesnipe (1) oppviser aldri en helt ensfarget grå rygg. Proporsjonene er også annerledes på vadere. I tillegg til proporsjoner har strandsnipe (1) og brushane (1) blant annet brunspraglet rygg og ikke noen større hvite felter i kinnene. Blåvingeand (1) har for eksempel bredt nebb og brunspraglet flanke, noe fuglen på bildet ikke viser. Gråstrupedykker, Hafrsfjord bru, Sola, Rogaland, 28. mai 2015. Foto: Bjørn Mo.

Av 35 deltakere som svarte rett på begge nøttene ble Heiko Liebel, Mittenwald, Tyskland trukket ut som vinner for andre gang på rad! Han er den heldige vinner av et gavekort fra Natur og Fritid AS.

Denne konkurransen ble opprinnelig publisert i Vår Fuglefauna 3-2019. I vedlagte PDF finner du litt mer informasjon, bl.a. om konkurranseregler og premier.

1 poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2019
Bilde nr. 1 gir 1 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. november til vf@birdlife.no. FOTO: Anonym
3 poeng Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2019
Bilde nr. 2 gir 3 poeng ved riktig svar. Svar innen 1. november til vf.birdlife.no. FOTO: Anonym
Fotonøtta Vår Fuglefauna 3-2019 fasitbilder
Her er konkurransebildene fra runde 2 sammen med fasitbildene. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening