Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Tidlig innsig av åkerrikser til Norge

De siste dagenes varme vær i Sør-Norge er kanskje noe av årsaken til et tidlig innsig av åkerrikser til Sør-Norge. Ukene framover er høytid for å oppleve denne sjeldne arten hos oss. I denne nettsaken forklarer vi hvordan dine observasjoner kan hjelpe åkerriksa til å gjennomføre vellykket hekking.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 16.05.2018

Som en av kun seks arter kategorisert som "kritisk truet" på den norske rødlista for arter, er åkerriksa en av våre sjeldneste og mest truede hekkefugler. Den brun- og gråspraglete riksefuglen med den særegne sangen har en forkjærlighet for åker og eng, som er en dårlig oppskrift på suksess i dagens intensivt drevede jordbrukslandskap. Egg og unger blir offer for tidlig og hyppig slått, og bestanden har små sjanser til å ta seg opp igjen på et levedyktig nivå.

Data fra NOFs åkerrikseprosjekt viser at arten vanligvis ankommer landet de siste dagene i mai og i starten av juni. Før kalenderen viser 17. mai i år har det likevel ankommet åkerrikser flere steder. Den tidlige ankomsten kan kanskje ha noe med det varme været i Sør-Norge de siste dagene å gjøre.

Hjelp NOF med å ivareta åkerriksa!

Gjennom den norske handlingsplanen for åkerrikse, samt enkelte andre støtteordninger for bevaring av naturmangfold og miljøtiltak i jordbrukslandskapet, utdeles det årlig midler til grunneiere som utsetter slåtten eller endrer slåttemønsteret på arealer hvor åkerriksa har blitt påvist. 

Fylkesmannen har i samarbeid med kommunenes miljøvernavdelinger ansvaret for å inngå avtale med berørte grunneiere om gjennomføring av beskyttende tiltak for åkerriksa. NOF har på sin side oppgaven med å kartlegge arten, og mange av foreningens medlemmer har bidratt til dette i årenes løp. NOFs åkerriksearbeid er helt avhengig av denne frivillige innsatsen. Også i 2018 ønsker vi at så mange som mulig av landets åkerrikser blir kartlagt, slik at det blir mulig å sette i verk beskyttende tiltak. Vi håper dermed at nettopp du vil bidra til dette viktige prosjektet. Under følger noen tips til hvordan man kan lete etter åkerriksa, og hva man skal gjøre hvis man er så heldig å finne den:

  • Åkerriksa har en forkjærlighet for fuktig slåttemark og andre typer fuktig gressmark. Den synger helst om natten, men kan også synge sporadisk på dagtid.
  • Gjør gjerne et søk på Artsobservasjoner.no for å se hvor arten er påvist tidligere før du tar deg en nattlig lytterunde.
  • Åkerriksas sang er umiskjennelig og høylytt, så man vet raskt hva man har med å gjøre når man først finner en fugl. Hør sangen lenger oppe i denne nettsaken!
  • Ved etablering av par og i forkant av eggleggingen minker ofte åkerriksas sangaktivitet om natten i noen dager. Den kan da gjerne synge mer aktivt om dagen, for så å synge som normalt om natten når rugingen har startet. Om dette observeres er det særlig viktig å forsøke å utsette slåtten i området! Ta da kontakt med en av NOFs fylkeskontakter, eller send en mail til oddvar@birdlife.no!
  • Finner du ei åkerrikse kan denne rapporteres i Artsobservasjoner.no med en stedsangivelse som er så nøyaktig som mulig. Det vil som regel være hensiktsmessig  å opprette nye lokaliteter i rapporteringssystemet for å oppnå størst mulig nøyaktighet på observasjonen. Det er også viktig å oppgi nøyaktigheten på slike nye lokaliteter utfra hvor sikker man er på åkerriksas sangplass. Nøyaktig stedsangivelse er naturligvis svært viktig i vurderingen av hvilke arealer som eventuelt skal settes av.

Hør åkerriksas sang her:

I vurderingen av hvilke områder som skal prioriteres med hensyn til tiltak, er det i første rekke observasjoner der det er konkret mistanke om hekking som prioriteres høyest. Deretter prioriteres også områder der arten har hatt tilhold over en lang periode, eller der området som den holder seg i vurderes som særlig gunstig for hekking. Også områder der det lett kan gjøres avtaler om tiltak prioriteres, bl.a. på restarealer, brakkmark eller i andre områder der jordbruksdriften ikke er særlig intensiv.

Åkerrikse
Hører du syngende åkerrikse vil vi gjerne at du rapporterer den inn med så nøyaktig stedsangivelse som mulig, enten i rapporteringssystemet Artsobservasjoner, eller på mail til oddvar@birdlife.no. FOTO: Steve Valasek, lisens: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/