Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Svartstrupejernspurv – ny art for Norge

Norske fuglebrett skjuler mange ornitologiske godbiter, og vinteren starter godt med edel vare i fuglefylket Rogaland! En svartstrupejernspurv ble i forrige uke oppdaget i Hauge, Dalane i Rogaland. Denne østlige arten er svært sjelden i Europa, og funnet er det første i Norge.

Av Magne Myklebust

Publisert 02.12.2013

Veronika Aarstad fikk onsdag 27. november besøk av en for henne helt ukjent fugl på fuglebrettet i hagen sin. Denne ligger i Hauge i Dalane kommune i Rogaland. Heldigvis tok Veronika bilde av fuglen. I samme nabolag bor ornitologen og ringmerkeren Egil Omdal. Han fikk besøk av fuglen i hagen sin 28. november, og kunne konstatere at man hadde med en svært sjelden fugl å gjøre. Fuglen ble bestemt til svartstrupejernspurv Prunella atrogularis – en art som aldri er registrert i Norge før!

Slikt går ikke upåaktet hen i et land med mange ornitologer som er interesserte i sjeldenheter. Et stort antall ornitologer fra hele Norge har nå vært i Hauge og sett fuglen, og mange har lagt ut bildene sine på Artsobservasjoner. Egil Omdal kunne på telefonen i dag også melde at en gruppe danske ornitologer hadde vært innom for å få sett fuglen! Det hører med til historien at denne arten aldri er registrert i Danmark.

Østlig hekkefugl

Svartstrupejernspurven er delt i to underarter. Nominatunderarten atrogularis hekker i Uralfjellene i Russland, og denne bestanden er ikke spesielt stor. BirdLife International har estimert bestanden her til å være bare 1500-2500 par, og at den utgjør maks. 25 % av den globale hekkebestanden av arten. Den har et skjult levevis i Uralfjellene, og har tilhold i tette granholt og ugjennomtrengelig buskvegetasjon. Bestanden fra Ural er trekkfugler, og har sitt vinterkvarter i Afghanistan, Pakistan og India.

En større bestand av svartstrupejernspurv finnes i Sentral-Asia, og dette er fugler av underarten huttoni. Her finnes fuglene i storstammet barskog i fjelldalene i f. eks. Tianfjella (Tien Shan), men også i tett buskvegetasjon over tregrensa. Denne bestanden er delvis trekkende, og mange fugler beveger seg bare til lavlandet nær hekkeområdene om vinteren. De som trekker sørover blander seg i stor grad med fugler fra Uralbestanden i det vinterkvarteret som er angitt over.

Funn i Vest-Palearktis

Det er ikke mange land i Europa og Vest-Palearktis som har funn av svartstrupejernspurv. Eksempelvis mangler arten helt fra land som Danmark, Storbritannia, Nederland og Belgia. Dette er alle land med større ornitologisk aktivitet enn Norge, og som har mange registreringer av østlige sjeldenheter. Dette sier nok sitt om hvor sjelden denne arten faktisk er. Flere sibirske arter som hekker lenger øst enn svartstrupejernspurv er mer tallrike i Europa om høsten. Artens sjeldenhet i Europa reflekterer nok at den er fåtallig i sine hekkeområder.

Våre naboland Sverige og Finland kan imidlertid skilte med flere funn av arten. Finland har åtte godkjente funn t.o.m. 2010, og i tillegg kommer et godt dokumentert funn fra 2012. Funndatoene for første observasjon ligger i datointervallet 16.9-10.12, med ett funn i september, tre i oktober, to i november og tre i desember. En av fuglene holdt seg på en fôringsplass gjennom en hel vinter, men som regel ser det ut til at fuglene forsvinner få dager etter at de oppdages. I Sverige foreligger det tre godkjente funn t.o.m. 2010, men de suppleres av to godt dokumenterte funn fra november 2013. Det er to funn fra oktober og to funn fra november. Høyst overraskende ble det svenske førstefunnet gjort i juni! Ringmerkerne på Stora Fjäderägg fikk seg en overraskelse når landets første svartstrupejernspurv hang i mistnettet 14.6.1988. I Sverige skulle det gå 21 år før neste funn kom i oktober 2009.

November 2013 har altså gitt to funn av svartstrupejernspurv i Sverige og ett i Norge. I tillegg er en svartstrupejernspurv fotografert på en båt i Svartehavet utenfor Varna i Bulgaria 7.11 i år, og dersom funnet godkjennes vil det bli det første for landet. Aldri før har fire svartstrupejernspurver blitt registrert i Europa samme år. Kanskje det er flere godbiter som venter på å bli oppdaget i norske hager? Ut og let!

Les mer (NRK Rogaland)

Svartstrupejernspurv
Svartstrupejernspurv i en norsk hage! Omsider ble denne østlige og ganske fåtallige arten registrert i Norge. FOTO: Egil Ween
Svartstrupejernspurv
Fra tett buskas i Ural er det et godt stykke til Hauge i Dalane! Det gikk 21 år mellom det første og andre funnet av arten i Sverige. Hvor lenge blir det til neste funn av denne østlige godbiten i Norge? FOTO: Bjørn-Tore Rekve Seim
Svartstrupejernspurv
Det første bildet som er tatt av svartstrupejernspurv i Norge! Veronika Aarstad fikk tatt dette bildet onsdag 27. november. FOTO: Veronika Aarstad