Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Gode resultater i kampen mot fugleslakten

Nylig ble det tredje paneuropeiske og nordafrikanske møtet om den ulovlige fuglefangsten i Europa avholdt. Denne gangen var samlingen spesielt fokusert på fangsten rundt Middelhavet. Møtet summerte opp fem års arbeid og vedtok en ny plan for perioden 2020-2030.

Av Øystein R. Størkersen

Publisert 12.12.2019

Det ultimate målet om å bli kvitt all ulovlig jakt i regionen står fast, og mange av landene kunne på dette møtet rapportere om svært gledelige resultater. Ett av de beste landene i så måte er Italia. Der har man identifisert åtte såkalte black-spots, hvor det pågår mye illegal aktivitet og ca. 5 millioner fugler drepes hvert år.

Gjennom målrettet innsats ved bruk av lokale politikrefter, rettsapparatet og med støtte fra nasjonale politikere kan man si at rundt halvparten av denne ulovlige fangsten nå er opphørt. Italienske fuglevernere er optimistiske og tror at de skal klare å knekke de siste jegerne.

Et annet problem er eggtyveri fra rovfuglreir på Sicilia. Også andre eksempler på hvor ille det kan være kommer fra prosjektet med å få skallet ibis tilbake som art i landet. Det er nemlig et problem at fugler som settes ut blir skutt! Da en ung åtselgribb fra et prosjekt ble skutt på Sicilia, ble det et ramaskrik fra det italienske publikum, og kampen mot dette uvesenet skjøt ytterligere fart. Stikkord i Italia synes å være nasjonale målsettinger og betydelig strengere straffer.

På Kypros ble det høsten 2017 innført bøtelegging på stedet. Ved gjentatte tilfeller med ulovligheter av samme person går saken til rettsapparatet. Her meldes det også om en sterk nedgang i fuglefangsten som følge av at straff deles ut straks man tas og ikke etter år etterpå.

I Libanon meldes det om 24 000 registrerte jegere, men også 500 000 uregistrerte og skyteglade jegere som mer enn gjerne skyter mot det som rører seg i naturen. Jakt er forbudt, men besittelse av en varm skrikørn som nettopp er skutt viser at mye arbeid gjenstår. Med andre ord er det et klart forbedringspotensiale i lovverket. Malta har lenge vært et av de verste landene i regionen, og mange eldre jegere nekter plent å gi seg. De skyter nærmest på trass – mot alt fra storker til rovfugler.

Her ønsker de seg mer ukorrupt politi og flere politiaksjoner. I Tyskland ble det rapportert om 1188 politisaker de siste ti årene. Av disse saken endte det med at 81 personer ble straffet. I alt 35 av dem var dueholdere som ønsket å beskytte sine brevduer. I naboland som Nederland, Belgia og Storbritannia er det nemlig omfattende felling av alt som lukter av rovfugler. Komiteen mot ulovlig fuglejakt (CABS) er en organisasjon med frivillige som oppsøker områder kjent for ulovlig jakt for å samle bevis og anmelde jegere. De opererer nå i ni land rundt Middelhavet, og rapporterer at de ønsker seg mer støtte fra nasjonale myndigheter. Også den europeiske jegerorganisasjonen FACE ga uttrykk for avsky for denne ulovlige jakten, og pekte på at det er like viktig med nasjonale planer, styrket politi og opplæring av domstolene, som det er med tiltak på lokalnivået (arrestasjoner, razziaer og informasjon). EUs sammenslutning av dommere har også satt dette tema som et viktig miljøproblem, og arrangerer seminarer for europeiske dommere.

I Norge har NOF på oppdrag fra miljømyndighetene gjort en studie av situasjonen her til lands. Noen mørke flekker har vi også her, men ikke i samme omfang som i mange andre land. Vårjakta i Kautokeino og ulovlig felling av rovfugler er likevel eksempler på noe av forbedringspotensialet i vårt land.

Artikkelen ble først publisert i «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 2-2019

 

Åtselgribb
Ulovlig jakt på bl.a. åtselgribb har vekket den italienske opinionen. Man er nå på god vei til å få bukt med den ulovlige jakten i landet. FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com