Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Årsmøte i BirdLife Lofoten og foredrag om fugler i Antarktis

Velkommen til Årsmøte i BirdLife Lofoten! Mye spennende har skjedd det siste året, og vi tar en kort gjennomgang av dette og annet. Etter årsmøtet forteller Harald Våge om sin reise med Hurtigruta til Antarktis, til en natur og fuglefauna som er fremmed for de fleste av oss.

Av Martin Eggen

Publisert 24.01.2024

Sted: Meieriet kultursenter, Leknes. Tidspunkt: onsdag 14. februar 2024, kl. 19.00-21.00

Har du ikke muligheten til å møte? Les likevel vår årsmelding, spekket med bilder fra 2023!

Se også våre andre rapporter nederst på denne siden. 

Saksliste: 
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
På valg

Formann: Martin Eggen, for 1 år  (gjenvalg)                                                                                                                          Styremedlem: Harald Våge, for 2 år  (gjenvalg)                                                                   
Styremedlem: Hans-Eirik Busch, for 2 år  (gjenvalg)                                                                                                                 
Revisor: Tor Arne Andreassen, for 1 år  (gjenvalg)   
Valgkomitee: John Gunnar Juliussen (2 år)

Øvrige styremedlemmer:
Styremedlem: Johan Sirnes for (1 år igjen)
Styremedlem: Martine Horn Gjernes (1 år igjen)  
Valgkomitee: Ann Britt Pilgaard-Simonsen (1 år igjen)

Årsmelding og rapporter

Foredrag: Med Hurtigruta til Antarktis

Ettervinteren 2023 reiste Harald Våge til Antarktis, en fantastisk reise full av sjøpattedyr og fugler. Harald viser noen bilder og forteller fra turen etter årsmøtet. 

Tradisjonen tro blir det også en liten quiz og lotteri med fine premier. 

Velkommen!

 

Antarktis
Eksotisk og fremmed. Harald Våge tar oss med til Antarktis. FOTO: Harald Våge
Kongepingvin
Kongepingvin er en stor pingvin. Den hekker på bar mark i store kolonier på subantarktiske øyer og er nærmeste slektning til keiserpingvinen. Dette er bare en av mange fuglearter du kan lære mer om når BirdLife Lofoten holder årsmøte. FOTO: Harald Våge