Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ny bok: Edderdun fra nord

Jon Suul, et velkjent navn i NOF og norsk naturforvaltning, har skrevet en bok om den urgamle tradisjonen med å utnytte spesielt ærfugl i egg- og dunvær. Boken er utgitt i samarbeid med NOF, og inntektene går uavkortet til arbeid med ærfugl og andre sjøfugler i et nyopprettet fond.

Av Morten Ree

Publisert 18.05.2012

Boken omhandler den urgamle tradisjonen omkring edderdun, det biologiske, kulturhistoriske og juridiske grunnlaget for egg- og dunvær, men forteller også om utnyttelsen av andre sjøfugler enn ærfuglen. Boken har et Helgeland-fokus, men omhandler hele det geografiske område hvor duntradisjon har foregått gjennom tidene. Det dreier seg om det norrøne området fra Svalbard og Kvitsjøen i øst og vestover til Skandinavia, Vesterhavøyene og Canada.

Forfatteren Jon Suul er for mange et kjent navn gjennom mange års tilknytning til NOF, et mangeårig arbeid for naturvern som ansatt i Direktoratet for naturforvaltning, og per i dag direktør i Norsk Kulturminnefond. Med denne bakgrunnen så er det ikke så rart at det var nettopp Jon som på eget initiativ tok fatt på det mangeårige arbeid å samle data fra denne urgamle tradisjonen med egg- og dunvær med basis i ærfuglen som «husdyr». Nå er det hele samlet mellom to permer med svært interessant lesestoff. I beste NOF-ånd har Jon samtidig sørget for at all inntekt av boken går til et fond som skal bidra med midler til vernearbeid rettet mot ærfugl og andre sjøfugler.

Boken er utgitt av NOF og selges gjennom vår butikk Natur og Fritid, prisen er kr. 300.

Kjøp boka her (Natur og Fritid)

Ærfugl hann
Ærfuglen har gjennom uminnelige tider blitt utnyttet gjennom egg- og dunvær. Nå har Jon Suul skrevet bok om temaet! FOTO: Lars Løfaldli

Kommentarer til nyheten (1)