Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Vi må merke at det er en nasjonalpark!

Det er gledelig å lese i lokalavisa Geita.no (19.03.19) at Fylkesmannen vil kreve at styret i Raet nasjonalpark opphever dispensasjonen for kurs i båtsport i Hovekilen under Idrettsleiren på Hove 23.-27. juni 2019. Dette er i tråd med innspill fra NOF avd. Aust-Agder.

Av Helge Venaas

Publisert 19.03.2019

NOF avd. Aust-Agder er tilfredse med at Fylkesmannen i Agder vil kreve at nasjonalparkstyret omgjør dispensasjonen som ble gitt til idrettsleiren på Hove for å kunne tilby kurs i båtsport i Hovekilen midt i hekkesesongen til bl.a. makrellterne og fiskemåke. Dette er i tråd med NOF avd. Aust-Agders innspill til nasjonalparkstyret og nasjonalparkforvalter om at de må bidra til å begrense, og ikke øke aktiviteten i området, for den legger allerede et svært stort press på fuglelivet.

Gjennom vinteren er det blitt presentert planer for økt aktivitet i dette området som er så viktig for mange fuglearter. Å fortsette å bruke området som før er etter NOF avd. Aust-Agders mening ille nok for fuglelivet, og å legge til rette for økt aktivitet vil stride med verneforskriftens § 5: «Dyrelivet med hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser er vernet mot skade og unødvendige forstyrrelse.» Dispensasjonssøknaden til idrettsleirens kurs var den første prøvesteinen for om vi ville merke at Raet nasjonalpark er opprettet.

At man må merke at Raet nasjonalpark er opprettet er noe NOF avd. Aust-Agder bl.a. har argumentert for i samtaler med representanter for Norsk institutt for naturforskning (NINA) om besøksstrategi for den ferske nasjonalparken. Vi håper at Fylkesmannens krav tas til følge og at NOFs og andre naturvernorganisasjoners innspill kan bidra til kloke beslutninger for naturmangfoldet i framtida.

Makrellterne
Vi håper at makrellterna kan hekke i Hovekilen også i framtida! FOTO: Helge Venaas